Vildsvin

RICOH IMAGING

Sugga och Kultingar Granliden Stigvägens VVO 2015-06-24.   Foto:   Åke Berglund

Denna art förkommer nu över hela kretsen och räknas som etablerad när det fötts kullar inom ett område på ca 5000 ha. Med det måttet är vildsvin etablerade i hela FJVK utom i D1 i By Folkärna Södra VVO där inga födda kultingar har rapporterats, vildsvin som har syns där är oftast vandrande.

Med en ökad vargstam är risken stor att vildsvinsjakten minskar då jägarna inte vill släppa sina hundar i marker där det finns varg. Vargen kompenserar inte heller den uteblivna jakten, eftersom vildsvin endast i undantagsfall återfinns bland bytesdjuren. Inget vargrevir i kretsen, berörs av två ensamma vargar söder och väster om Dalälven 2019.

Ny Nationell Förvaltningsplan för Vildsvin 2020

Avskjutning 2011-2017

Jakt på vildsvin startar den 16 april och pågår till den 15 februari, mellan 31 januari och 15 februari dock utan hund, sugga med kultingar är dock fredad hela året, dock inte kultingarna.
Det är alltså ett jaktuppehåll mellan 15 feb till den 16 april då inga vildsvin jagas utom årsunge (årsunge är vildsvin under 12 månader, < 60 Kg). All matning är onödig utom där svinen skjuts. Mindre matning långt från grödor kan användas vid sk. styrplatser, där också tjärstrukna träd larmar när svinen finns i området, vid styrplats skjuts inga vildsvin.

Trikinprov skall tas på alla skjutna vildsvin.

Sju trikin positiva prov från vildsvin redovisas i SVA:s rapport 2017, totalt 20 stycken under femårsperioden 2013–2017. Ingen skjuten björn hade trikiner förra året, däremot en varg och fyra lodjur.

På remissen som ifylld skall skickas tillsammans med trikinprovet, finns nu en frivillig undersökning om använd jaktmetod som kan bidra till kunskapen om hur jakten bedrivs, vilket vi tycker också skall  bifogas sändningen till SVA. Trikinprov skall väga minst 25 gram taget från frambensmuskeln. Provet får absolut ej frysas !

Hur du tar Trikinprovet SVA Remiss Trikinprov J P Hästveda Trikinprov  Handlingsplan Vildsvin  Barometern Helstek ungsvin Viltolyckor med Vildsvin Dalarna

Åldersbestämning av tänderna SJF Vildsvinssida   Artfakta Vildsvin Definition av årsunge Åtling Vildsvin Avskjutning W-län Avskjutning SE

Blankett undersökning Cesium – 137

Resultat av Cesium prov Vildsvin

FJVK deltar i en undersökning för att fastställa hälsostatus på frilevande vildsvin.

Prover Vildsvin  Ett stort antal prover 17 st har visat att hälsostatusen är god, även Cesium har provats på vildsvin över 100 kg, och låg på 155 (Gränsvärde max 1500 becquerel per kilo) Prover bör tas i de östligaste områdena, och provet är gratis.

Lättklövarna ligger utanför Klövarna.

Jaktlagens info om handlingsplan

                           Vad kan du om Vildsvinsjakt

P Gunnarssons gris 2013

Galt skjuten Lejde Folkärna Östra 2013 Foto: Per Gunnarsson

20160624_001951

Galt skjuten 2016-06-24 Vänstanå här transporterad på sk.Heck-Pack, finns i olika storlekar bl.a. hos Hylte Lantmän Foto: Åke Berglund

Från Vildsvinsseminariet den 22/8 2013