Debatt

Utan debatt slutar demokratin att fungera, i debatten har inte alla rätt, när det gäller åsikter. Men bra åsikter kan alltid påverka de som har dåliga åsikter. Debatten har också en del, som är långt viktigare, nämligen fakta. Många har via brist på debatt inte fått fakta eller har fel fakta. Därför skall alltid fakta kollas upp innan man sätter sina åsiktet på pränt.