Stigvägens V V O


Stigvägen är den gamla vägen och som var en del, av den enda ursprungliga vägen mellan Falun och Stockholm, numera sträcker sig Stigvägen väster om sjön Åsgarn mellan Rv 68 vid Dicka till Lv 375 vid Åsgarns by. och 
vägen fick ge namn åt jaktlaget, Mer historia Klicka HÄR

Lodjur på Fämyren [2022-10-12]

Välkommen till Stigvägens Viltvårdsområdes hemsida.

Styrelsen har beslutat att alla avgifter till föreningen hädanefter betalas via Bankgiro eller Swish. Swish skaffar du via din bank  om du har Mobilt BankID. Alltså betalas Jaktkort, medlemsavgift, slaktavgift, gästkort. Swish betalning går in på kontot direkt, medan Bankgiro tar bankernas hanteringstid på sig. Vid gästkort skall gästjägarens namn och jaktdatum skrivas in som ”Meddelande”.

Kodlås slakteriet  Finns på Inloggnings sidan

Bankgiro Nr  5007-2289

Swish Nr        123 586 1794

Organisations Nr 802601-1950

QR Kod  att använda vid Swish


 

 

 

OBS Jaktkort Älg kostar 2023 800 Kr!

Jaktkort Småvilt 600 Kr

Medlemskort, Medlem som ej löser Jaktkort 300 Kr.

Gästkort kostar 2023 100 Kr !

Slaktavgift fastställs beroende på antal djur till slakteriet 2023.

Vid stämman 2023 tog stämman beslut om :

  • att som nya jägare ansluta som medlemmar i Stigvägens VVO, Leif Hedström och Linus Lind.
  • att regler för jakt gäller samma som förra året. Undantaget Pyrsjakt där ny karta tas fram med tanke på avverkningar
  • att avgifter för jakt och arrenden gäller samma som förra året
  • att ny ordförande valdes Magnus Backlund.
  • att ny kassör valdes Anna Lena Flodström
Hemsidan administreras av Jägareförbundet Folkärna, och under samma regelverk och ansvarig utgivare ( Webbmaster Åke Berglund 070-5822592)

En flock rådjur på besök Västansjö 2018, gillar ”Kärleksört”  Foto: A-L Flodström.


Sammanställning Avskjutning  2022.[2023-04-23]

Rådjur 11  Bock 9  Get 2

Vildsvin 8 Galt 7 Sugga 1 Kulting 0

Rödräv 9

Bäver 1

Grävling 2

Älg 5 Tjur 2 Ko 1 Kalv 2


Manual Spillningsinventering

Manual för Viltrapport

Ändringar av Mobil nr och e-postadress se inloggningssidan.

Den årliga Rådjurs inventeringen 2023, Det blev 33 st på våra marker. /ÅB

Vildsvin på Vildsvinssidan.

Grävlingfälla 1 -2 nu på Slakteriet i Flodströms gård[2023-04-13]

Dagens Bäverjakt på Björkmossen 2019-05-11 Foto: Åke Berglund

Reglerna för pyrsjakt justerades så att de gäller från den 15 april och framåt vid jakt med kulvapen. [ i VVO måste alla beslut tas vid stämma, eller mellan stämmorna av styrelsen, varje år för att gälla]


Hanna och sin Zacko vid hennes nedlagda älg 2017.


Bankgironumret är 5007-2289 och skall hädanefter alltid användas när du betalar din medlemsavgift liksom övriga avgifter till föreningen.

  • Nyckel till Pyrschlådan. Du som inte har nyckel till Pyrschlådan, skall hämta en hos kassören, innan du jagar rådjur och vildsvin.

Med tillönskan om en riktigt varm och skön sommar.

Den här symbolen finns nu på SVVO Mobilversionen och betyder att vid klick öppnas högermenyn. den förekommer även på flera hemsidor och betyder meny.Till Meny

Ko12013-10-02

SVVO:s nya hemsida har en inloggningssida där alla PUL uppgifter finns, protokoll, namnlistor mm. Lösenordet är det samma som på gamla hemsidan och SVVO sekreterare skickar gärna lösenordet vid anmodan.

SVVO Viltstenar Utskrift av Avtalsmall

SVVO har i närheten av vatten ett antal viltstenar för vilt, utplacerade på området. Detta för att tillgodose djurens behov sådana mineraler, som de här i våra trakter, annars ej skulle få tillräckligt av. Mineraler som påverkar fortplantning, horntillväxt och uppenbart ger minskad benägenhet att beta barrskog.

Medlemskap SVVO.

Det krävs att den sökande har ett löfte om arrende av någon fastighetsägare i SVVO, som har outnyttjad areal om 50 ha. Fastighetsägaren inhämtar sedan SVVO godkännande, och därefter förelägger, den sökande, SVVO ett underskrivet kontrakt på arrende av 50 ha för jakt i hela SVVO. Styrelsen godkänner kontraktet och förelägger stämman ett förslag om medlemskap i SVVO, för beslut. Medlem skall sedan lösa jaktkort för älg/Småvilt för att kunna jaga på området.