Stigvägens V V O


Stigvägen är den gamla vägen och som var en del, av den enda ursprungliga vägen mellan Falun och Stockholm, numera sträcker sig Stigvägen väster om sjön Åsgarn mellan Rv 68 vid Dicka till Lv 375 vid Åsgarns by. och 
vägen fick ge namn åt jaktlaget, Mer historia Klicka HÄR

Välkommen till Stigvägens Viltvårdsområdes hemsida.

 

Stigvägens VVO har nåtts av meddelandet att mångårige medlemmen och på senare år kassören.

Lars Ebervik, Västansjö

Har lämnat familj och oss övriga medlemmar i Stigvägens Viltvårdsområde i djup sorg och saknad.

Bankgironumret är 5007-2289 och skall dock hädanefter alltid användas när du betalar din medlemsavgift liksom övriga avgifter till föreningen. Glöm inte skriva namn ! Utskrift av jaktkort kommer ske senare i år

OBS Jaktkort Älg kostar 2022 800 Kr!

Skjutning på Älgbanan Getmossen sker den 20 aug. Kl 12-15.

Hemsidan administreras av Jägareförbundet Folkärna, och under samma regelverk och ansvarig utgivare( Webbmaster Åke Berglund 070-5822592)

En flock rådjur på besök Västansjö 2018, gillar ”Kärleksört”  Foto: A-L Flodström.


Sammanställning Avskjutning  2021.[2022-04-25]

Rådjur 11  Bock 5  Get 4 Hankid 1 Honkid 1

Vildsvin 26 Galt 19 Sugga 5 Kulting 2

Rödräv 5

Bäver 2

Nötskrika 3

Älg 5 Tjur 2 Ko 1 Kalv 2


Manual Spillningsinventering

Manual för Viltrapport

Ändringar av Mobil nr och e-postadress se inloggningssidan.

Den årliga Rådjurs inventeringen 2022, Det blev xx st på våra marker. /ÅB

Vildsvin på Vildsvinssidan.

Grävlingfälla 1 -2 nu på Slakteriet[2022-04-13]

Dagens Bäverjakt på Björkmossen 2019-05-11 Foto: Åke Berglund

Reglerna för pyrsjakt justerades så att de gäller från den 15 april och framåt vid jakt med kulvapen. [ i VVO måste alla beslut tas vid stämma, eller mellan stämmorna av styrelsen, varje år för att gälla]


Hanna och sin Zacko vid hennes nedlagda älg 2017.


Bankgironumret är 5007-2289 och skall hädanefter alltid användas när du betalar din medlemsavgift liksom övriga avgifter till föreningen.

  • Nyckel till Pyrschlådan. Du som inte har nyckel till Pyrschlådan, skall hämta en hos Lars Ebervik, innan du jagar rådjur och vildsvin.

Med tillönskan om en riktigt varm och skön sommar.

Den här symbolen finns nu på SVVO Mobilversionen och betyder att vid klick öppnas högermenyn. den förekommer även på flera hemsidor och betyder meny.Till Meny

Ko12013-10-02

 

SVVO:s nya hemsida har en inloggningssida där alla PUL uppgifter finns, protokoll, namnlistor mm. Lösenordet är det samma som på gamla hemsidan och SVVO sekreterare skickar gärna lösenordet vid anmodan.

SVVO Viltstenar Utskrift av Avtalsmall

SVVO har i närheten av vatten ett antal viltstenar för vilt, utplacerade på området. Detta för att tillgodose djurens behov sådana mineraler, som de här i våra trakter, annars ej skulle få tillräckligt av. Mineraler som påverkar fortplantning, horntillväxt och uppenbart ger minskad benägenhet att beta barrskog.

Medlemskap SVVO.

Det krävs att den sökande har ett löfte om arrende av någon fastighetsägare i SVVO, som har outnyttjad areal om 50 ha. Fastighetsägaren inhämtar sedan SVVO godkännande, och därefter förelägger, den sökande, SVVO ett underskrivet kontrakt på arrende av 50 ha för jakt i hela SVVO. Styrelsen godkänner kontraktet och förelägger stämman ett förslag om medlemskap i SVVO, för beslut. Medlem skall sedan lösa jaktkort för älg/Småvilt för att kunna jaga på området.