Jakt & Vilt

Jakten är central i vår verksamhet och är djupt förankrad i vår kultur, och har en given plats i det moderna svenska samhället det visar klart de undersökningar som gjorts de senaste åren   Jakten är den enda möjliga stabiliserande faktorn för en acceptabel balans i att förvalta den svenska naturen . De djur som finns i vilt tillstånd är nyttodjur, skadedjur, eller rovdjur. Nyttodjur är djur vars nytta ökar med dess population. Skadedjur är djur där dess skador ökar med ökad population. Rovdjur (predator)är djur som  huvudsakligen livnär sig på andra djur, vars antal i populationen aldrig får påverka människor och tamdjur, och ej ges sådana populationer att jakt omöjliggörs.

 • Några klargörande ordförklaringar vars omkastning skapat en snedvriden genetisk debatt om tex. varg.
 • Stam = Alla populationer av en art. Ex. Älgstam alla älgar av samma art, det finns bara en art i Sverige.
 • Population = Antal individer av en art i ett bestämt område, Skandinavien, Sverige, Dalarna eller jaktområde.
 • Förvalta = Balans mellan antal individer i en population och de skador de åstadkommer

Med denna förklaring kanske det förstås vad fel det blir när vi pratar om en Svensk vargstam, eller om ett älgskötselområdes stam. Vargstammen i den svenska populationen är den Eruopeisk/Asiatiska gråvargstammen, med en storlek som på inget vis är utrotningshotad.

 • Vi har våra rötter i jakten. Under den längsta delen av den tid vi människor funnits på jorden har vi varit jägare. Att jaga är ett naturligt sätt att leva.
 • Jakt är ett sätt att uthålligt skörda ett överskott som naturen ger. En betydelsefull del av jaktskickligheten är att nyttja den resursen klokt och inte ta ut mer än naturen producerar.
 • En viktig del av den jaktliga upplevelsen är att jaga med etik. De regler vi jägare följer är betydligt hårdare än de villkor som råder i naturen.
 • I den jaktliga känslan ingår också tillfredsställelsen att själv kunna hämta sin mat från naturens skafferi och laga till den. Viltet har levat ett naturligt liv fjärran från djurfabriker, antibiotika och andra konstgjorda sätt att hantera djur.
 • Att jaga tillsammans är ett naturligt sätt att umgås. I jaktlaget blir man bedömd efter hur god jägare och kamrat man är, inte efter social position gods och guld.
 • Jakt är också naturupplevelse. Många jaktdagar är det enda ”bytet” minnen av upplevelserna i skog, på fjället eller i skärgården.
 • Den trognaste jaktkamraten är hunden. Mycket av jaktlyckan ligger i att träna sin hund och glädjas åt dennes arbete.

Jaktkort JAKT TIDER Karta över reg jaktlag Webbjakt

Hur används kartan ? Lång väg dit:

1. Sätt en bock i rutan och Klicka på > ”Planeringsunderlag”

2. Sätt en bock i rutan och Klicka på > ”Vilt och Fiske”

3. Sätt en bock i rutan och Klicka på > ”Älgjakt”

4. Dra med handen fram ditt omr. i kartmitt.

5. Klicka på ”Förstoringsglas med +”

6. Dra upp en fyrkant  ”Enter”

Nu visas jaktlagen med gränser.

Så här som nedan skall det vara i klickat på kartan

GIS Kartan

Prioriteringar inom området Jakt- och viltförvaltning 2021.

• ÄLG
• SJF Stadgar
• ROVDJUR
• VILDSVIN
• VILTÖVERVAKNING

Är du jaktledare?  Jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget .

Förutom att ha kontroll på jakten så att den sker på ett säkert och bra sätt vid olika former av gemensamhetsjakt ska jaktledaren också ha kunskap om lagar och regelverk. Det är också jaktledaren som genom sitt uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av viltet.