Mark & Viltvård

Mark & Viltvård är två närliggande områden som oftast betraktas som motståendefulla, men ack så fel. Det är först när dessa går i takt som den verkliga omtanken om dessa våra gemensamma resurser ger resultat.

Markägare som sköter sin skog och sina ängar får alltid glädjas åt en avkastning som inte bara märks i plånboken utan också i den stora tillfredsställelsen, att se en vacker och djurrik natur.

Viltvården spänner över ett stort område där jakten faktiskt är den viktigaste, det gäller skadedjuren, som alltid är även dessa med i mångfalden , men antalet avgör skadans storlek.

Ta som exempel viltstenar, som här i vårt område är ytterst viktiga för klövdjuren, då dessa annars lider brist på de mineraler som dessa saltstenar berikats med till skillnad från saltsten för tamdjur. Det kan till och med vara så att plantbetning som ofta sker av bla rådjur och älg beror på mineralbrist. Saltsten för viltet är begärligt och spårämnena är viktiga för hondjur och kalvar, speciellt under tiden då hondjuren är dräktiga.

Djur som inte har naturliga fiender kommer om populationen tillåts växa sig för stor, bidra till en biologisk ohälsa som medför onödigt lidande för dessa arter.

Viltvård syftar till att på något sätt förbättra levnadsbetingelserna för en eller flera viltarter. Det kan handla om åtgärder för att förbättra tillgången till föda, skydd och vatten, men även att minska predation genom jakt på rovdjur och att beskatta viltpopulationerna på ett hållbart sätt.

All riktad utfodring bidrar dock till att också föda skadedjuren, tex. all matning av småfåglar gör att svartfågel får mat, så ju mer matning ju mer omfattande jakt på skadedjuren krävs, för att upprätthålla balansen. En möjlighet som övriga naturvårdare saknar.

Vill du läsa mer köp denna bok >> Här      Vill du söka bidrag till någon viktig åtgärd >> Här

Fältvilt i Fokus Skogsbruk – Jakt