Älg skott

Även om träffytan av vitala organ ökar med djurens storlek, ökar också tyvärr, konsekvenserna vid felaktiga skott. Sedan finns det kanske något som här, i vägen, också.

Skott på Älg  Skott på väg Älglock