JAQT

Kvinnor i jakten[2018-03-08]

Andelen kvinnliga jaktkortslösare 2017 var 6,8 procent, motsvarade 19.209 kvinnor. En ökning med 983 kvinnor från 2016. 1996/1997 var andelen kvinnor  3,7 procent, 11.300 stycken. Av Svenska Jägareförbundets medlemmar 2017 var 8,8 procent kvinnor, vilket motsvarade 13.134 kvinnor. I Svenska Jägareförbundets styrelse är två av tio ledamöter kvinnor. I styrelserna för landets 22 länsjaktvårdsföreningar är andelen kvinnliga ledamöter 20,3 procent, de var 17,4 procent 2016 och 6,1 procent 2001. Två ordföranden i länsjaktvårdsföreningarna är kvinnor. I styrelserna för landets jaktvårdskretsar är nu andelen kvinnliga ledamöter 10,1 procent. Andelen kvinnor var 2016 9,0 procent och 2001 3,0 procent. 26 ordförande i de 324 jaktvårdskretsarna är för närvarande kvinnor. 2017 var 21 procent av de godkända provtagarna för jägarexamens teoriprov kvinnor.  2.684 kvinnor tog under året jägarexamen.

Platsen som kontaktperson i FJVK är nu vakant så är du intresserad kontakta Ingrid Flygare i styrelsen.

JAQT Dalarna JAQT i SJF