Spår

Djurens spår, blir allt viktigare för att inventera populationernas storlek  det blir också allt viktigare att kunskapen sprids till allt fler jägare. Spåren är inte bara utseendet av avtrycken utan lika mycket hur spårlöpan ser ut.

Vargens spår och spårtecken

Framfot: längd 9-12 cm
Bakfot: längd 8-10 cm

Tassavtryck från varg, liksom från övriga hunddjur, visar fyra symmetriskt placerade tår.

De båda mellersta tårna är lika långa (når lika långt fram i spåret) och de två yttre tårna är lika långa, men tydligt kortare än mellantårna.

Klomärkena är grova, men kan saknas på hårda underlag. Stämplar efter slutna tassar är långsmala och har en tydligt oval form som syns bäst på bakfoten.

Vanligtvis syns tydliga klomärken.??Framfötterna är vanligen tydligt större än bakfötterna. En detalj som skiljer fram- och bakfotspår är mellanfotsdynans bakkant, som buktar framåt (= konkav) i ett framfotsspår medan den buktar bakåt (= konvex) i ett bakfotsspår.

Vargen förflyttar sig vanligen i trav. Spårlöpan är rak och medveten. Normal steglängden i trav är 120-160 cm, men på hårt underlag kan den bli upp till 2 m.

Vargen är tung i förhållande till tassarnas yta och sjunker därför relativt djupt ned i snö. För att spara energi använder sig vargen ofta av skoterspår, diken och plogade skogsvägar.

Vargen viker som regel undan för broar, stängsel och dylikt och kan ta långa omvägar för att undvika dessa.

Unga individer kan uppträda mer leklystet och energislösande än äldre. De kan ibland också uppvisa oväntade beteenden som att följa trafikerade småvägar, gå in till bebyggelse, korsa staket m.m.

Det händer också att vuxna djur, som inte har dåliga erfarenheter av människor, rör sig nära bebyggelse. Från november är ungvargarnas spåravtryck lika stora som de vuxnas.

Tar man t.ex. vargspår så finns det i Sverige ca sju hundraser som har samma storlek på avtrycket som varg, det är alltså inte storleken som avgör, utan rörelsemönster och steglängden.  I rörelsemönstret lägger man också in gångarten, större hundar galopperar ofta, vargen travar och skrittar (Gång) . Hunden har ständig doftundersökning på gång, lämnar gångriktning för undersökning, återgår sedan i gångriktningen. Att trampdynorna skulle bilda ett X är inget att ta fasta på.

Framfot: längd 9-12 cm Bakfot: längd 8-10 cm

Vildsvinsspår kan förväxlas med Rådjur, största rådjursspåren och vilsdvinskultingar har ingen större skillnad i längd. Det som skiljer är att lättklövarna på Rådjur ligger innanför klövarna, medan vildsvinens ligger utanför klövarna, och att klövarna spretar också något utåt (se bild)

 

 

Mycket stora Vildsvin (>150 kg) då kan spåret förväxlas med Älgkalv beroende på ålder och underlag, men spårlöpan och steglängden ger oftast svaret. Vid ett snödjup över 40 cm bildas ett spårdike för vildsvin.

Lodjuret har till skillnad från hund, räv och varg, som har avlånga spår, runda spår och en typisk gång. Tänk på att järv och utter har som mårddjuren fem(5) tår.              
Utter lämnar vid större lössnödjup ett dike efter sig, spåren nedan är vid spårsnö.