Älgförvaltning

Älgförvaltning är en övergripande syn på förvaltning av älgpopulationer inom ett antal FVO  som kan innehålla ett flertal Älgskötselområden, licensområden och ej registrerade områden, förvaltningsgruppernas uppgift är att sammanlägga information från alla dessa grupper och därav skapa en förvaltningsplan. Inom denna plan skall sedan älgskötseln ske i ÄSO, Licensområden och oregistrerade områden. Finns ingen sådan information sköter ÄSO själv sin planering.

Nyheter inom viltförvaltningen kan du läsa om här [2016-10-02] Klicka Här !

Information om ÄBIN

Dödlighet Antal älgar som dör av jakt, viltolyckor, predation och övrig dödlighet som ålder, sjukdomar och ej trafikrelaterade olyckor.
Fjoling Vuxen älg under sitt andra levnadsår, året efter den varit kalv.
Reproduktion Älgar som föds under året uttryckt som som kalvar per hondjur.
Ålder Uttrycks i hela år, Kalvar 0 år Fjolingar 1 år osv
Absolut täthet Antal älgar / 1000 ha(älgmark = vatten frånräknat)
Jaktdeltagare Alla som deltar i jakten och älgobsen, men ej transport
Älgobs Alla älgar som alla jaktdeltagare ser för varje jaktdag.
Rapportör Den som sammanställer alla uppgifter på älgobsblanketten och rapporterar in i Viltdata
Spillningshög För att räknas skall den innehålla minst 20 kulor
Slaktvikt Kroppen utan huvud, hud, skankar, inälvor
Vägning På våg med under 1 kilos noggrannhet
Follikel Äggblåsa med äggcell. Mogna ger de östrogen som gör att kon visar brunst.
Gulkropp Efter ägglossningen ombildas follikeln till gulkropp, som bildar dräktighetshormonet progesteron. På ej dräktigt eller betäckt djur tillbakabildas gulkroppen och djuret kan brunsta om. 
Stam Alla djur av en art i hela dess utbredningsområde. 
Population Alla djur av en art i ett område.

Har du eller ditt jaktlag förslag hur förvaltning skall ske gå till sidan Älgskötsel och skriv ner ditt förslag där.