Kötthantering

Kötthantering är ett område där det finns en hel del att göra i jaktlagen, lämpligen börja med att utbilda de som tar hand om djuren på skottplatsen, flår i flåboden och de som styckar i slakteriet, men även jaktledarna skall kunna detta för att organisera upp hela hanteringen i jaktlaget. Kort sagt, alla i ett jaktlag.

Den nu uppkomna diskussionerna runt blyrapporten, har SJF kommeterat och dit kommer du med den Grå knappen.

Hantering av bly Vakuumpackare Slaktutrustning Vågar

Viltmat.nu innehåller förutom recept och råd om hur viltköttet kan tillagas och råd om hur du hanterar köttet på bästa sätt, tryck på bilden så kommer du snabbt dit.

Bygga eget slakteri >> Här

Kötthantering är ofta något vi lät oss av de äldre jägarna i ett jaktlag, något som tyvärr också ofta innebär att föråldrade metoder konserveras i jaktlaget. Nu är det så att, det mesta förbättraras och så också tekniken vid kötthantering. Som jaktledare är det troligen dags att nu samla ihop jaktlaget och friska upp kunskaperna och få in nytt kunnande i jaktlaget.

Här några korta råd som att:

  • Se till att du har möjlighet att tvätta händer och knivar. Om du inte har rinnande vatten, ställ plastdunkar med vatten i bilen.
  • Håll knivarna rena. Proffsiga vilthanteringsanläggningar har en knivsterilisator, men du kan själv sterilisera knivarna genom att använda en elektrisk vattenkokare. Koka upp vatten och lägg knivarna i en bunke med kokande vatten. Upprepa gärna denna procedur ibland.
  • Använd engångshandskar och byt handskar ofta. Använd skyddskläder. Engångsförkläder och engångsrockar finns att köpa.
  • Jobba på rena ytor! Ett bra knep är att köpa rullar med byggplast, den blir ett rent underlag när du ska stycka kött under primitiva förhållanden.
  • Köp plastbackar till styckningen.
  • Använd engångsskärbräden av vaxad papp när du styckar. Då kan du bara slänga dem efter användning och undviker bakterietillväxt.
  • Ha alltid två knivar med på jakt, en används endast för urtagning.
  • Plasthandskar och handservetter i ryggsäcken för urtagning på skottplats.
  • Skärma av hängda flådda älgar med presenning i slakteriet.
  • Börja använda Gasol och Ättiksprit för skottskador som öppnas men skär ej i skadorna.

Här några artiklar om kötthantering, klicka på rubriken nedan :  

 

Vildsvin och Rådjur :

Hur respektive viltslag styckas, kräver alltför detaljerade beskrivningar för att kunna inrymmas under vår hemsida. Viktigast är dock att verkligen stycka fram alla de detaljer som viltet kan ge för att tillvarata kvalitén hos respektive styckningsdetalj. Att köra slaktkroppen på längden och bredden genom en bandsåg är så långt från att vårda viltets värde man kan komma.

En mycket viktig detalj under styckningsarbetet är hygienen. Det är självklart att en slaktkropp, oavsett om den tidigare hanterats efter bästa förmåga, har ytor som är mer eller mindre angripna av bakterier. Därför är det en mycket viktig uppgift att se till att dessa bakterier inte sprider sig till de färdiga styckningsdetaljerna. Utnyttja möjligheten att dra hinnorna invändigt i bröst- och bukhåla. Skär rent gamla snittytor och inte minst ytan där kroppen sågats och skär bort köttet från de yttre hinnorna eller tvätta med ättikssprit.

Styckningskniven och händerna måste rengöras så snart styckaren tagit eller skurit i förorenat kött eller i blod. Det heta såpvattnet är ett bra sätt att göra detta på. Används tunna plasthandskar är det lättare att upprätthålla hygienen förutsatt att de är hela. En rentvättad overall som bara används vid styckning gynnar också hygienen.

Försök hålla köttet så kallt som möjligt under hela styckningsproceduren. Särskilt viktigt är det att köttfärsen packas, kyls ned och fryses omedelbart efter att den malts. Tester som utförts på viltfärs visar att det slarvas mycket med hygienen.

Syre är färska livsmedels värsta fiende!
Den största orsaken till att livsmedel förlorar näringsvärde, konsistens, smak och kvalitet är syre.
Syre orsakar också frysskador på livsmedel som förvaras i frysen och möjliggör utvecklingen av
mikroorganismer. Det är därför användningen av konventionella förvaringsmetoder så som förvaring i vanliga plastpåsar och behållare inte är optimala, eftersom de i själva verket kapslar in luften tillsammans med livsmedlet.
Vakuumpackning avlägsnar syret och därigenom förseglas smaken och livsmedlet hålls fräscht längre.
Att avlägsna syre och förvara livsmedel rätt i antingen kyl eller frys kan också hämma tillväxten av mikroorganismer som senare kan utvecklas till mögel, jäst och bakterier.