Eftersök

Det finns juridiskt två typer av eftersök, med skilda regler, eftersök vid jakt och eftersök vid viltolycka. Vid jakt är den enskilde jakträttshavaren ansvarig för att eftersöket startas. Vid viltolycka är det Polisen, som med av polisen godkända eftersöksjägare och hundar beslutar om eftersök. I båda fallen gäller regeln att skadat vilt, utan hinder av olika lagar, skall, för mista möjliga lidande, kunna avlivas, skillnaden gäller vem som får starta eftersöket i de båda fallen.

Eftersök vid viltolycka startas på Polisens order, och endast med av Polisen godkända eftersöksekipage.  

Eftersök vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin skall jägaren före varje tillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt skall kunna finnas vid skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen, vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel, medföras i enlighet med 17 § andra stycket Jaktförordningen. Jägaren skall vidare, om så behövs, fullgöra den underrättelseskyldighet som följer av 28 § andra stycket i Jaktlagen. Släpp prestigen och låt den jägare med  bäst rutin, utrustning och hundmaterial för viltart som jagas få sköta eftersök vid jakt!

Ekipage som uppfyller kraven nedan benämns Godkända eftersöksekipage. De godkända ekipagen kan ha olika behörighet A till E. Det finns förteckningar över godkända eftersöksekipage i vårt län gällande D – F. Lista på ekipage A- C saknas och bör upprättas lokalt i kretsens jaktlag. A – G för viltolycka finns ekipagen i Polisens register

Erfaren eftersöksjägare med….

A.

Enbart spårhund på klövvilt

B.

Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på älg och kronvilt.

C.

Spårhund på klövvilt som även kan fungera lös som avfångningshund på rådjur eller dovvilt

D.

Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på vildsvin. Endast ekipage med behörighet D är godkända som eftersökshundar på vildsvin.

E.

Jägare med hund som genomgått särskild utbildning i björneftersök.

F.

Jägare med hund som genomgått särskild utbildning i björneftersök vid viltolycka.

G.

Jägare och hund som jaktledaren intygat sköter eftersök i jaktlaget. Eller har intyg på genomgången eftersökskurs på klövvilt
I ett godkänt ekipage bör två hundar ingå, där den ena är en ren spårhund och den andra kan arbeta lös som ställande eller avfångningshund. Betänk att, om spårhund vars huvudsakliga uppgift är att ställa Älg, används till annat vilt, i område där det också finns älg, finns stor risk att hunden gör spårbyte! Som ju vid jakt, är mest praktiskt, tar det färskaste spåret.

Länsinstruktörer för eftersök av klövvilt i Dalarnas län

Calle Ekström Leksand 0247-122 64, 070-592 36 00
Anders Andersols Falun 070-587 33 67
Bengt Lundell 776 32 Hedemora 070-323 92 75
Janne Svensson 771 60 Ludvika 0240-39 191, 070-594 13 20
Jan-Anders Thorud 782 90 Malung 0280-410 42, 070-512 96 81
Vilt av arterna björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar som omhändertas, påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat, och tillfaller staten. Älg eller hjort som påträffas död eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller staten med de undantag som följer av 34 §. Vidare gäller att älg för vilken det betalas avgift för enligt 52 c § får behållas av jakträttshavaren. Förordning (1998:1000).
E-Utbildning Eftersök

Det är ingen större skillnad på blodspår och viltspår. Blodspår lägger man för tränings/beriknings skull. Viltspår säger man om man tävlar i detta. För hunden är det ingen skillnad alls utan bara jättekul!

En av de bästa berikningarna man kan ge sin hund. Att spåra är för alla hundar naturligt och något som de allra flesta tycker är enormt roligt! Det krävs inte så mycket för att kunna ge denna berikning till sin hund. Det Du får tillbaka efter en spårträning är en trött men mycket nöjd hund.

Utrustning

För att kunna utföra blodspår så måste Du införskaffa några saker innan.

  • Spårlina som är ca 10 m.
  • En spårsele som är anpassad efter Din hund och sitter bekvämt och bra.
  • Ett par handskar kan vara skönt att ha på.
  • Klädnypor (helst i plast med hål i)
  • Plastband (finns på panduro, välj en färg som avskiljer från skogen. Det går även bra med sönderklippta plastpåsar)
  • Nötblod (finns i en del mataffärer i frysen, annars på charkar)
  • Rådjursklövar (hör med en jägare annars finns det i en del djuraffärer, alt slakterier om det finns i Din närhet)
  • Ett snöre ca 2 m att knyta runt rådjursklöven (skanken som de också kallas) Snöret ska vara ganska stabilt, då skanken ska släppa efter Dig när Du går spåret.
  • En ½ l flaska som Du gör ett litet hål i korken på tex en cocacola flaska. Senap/Ketchupflaskor anser jag vara för stort hål i så det kommer för mycket blod på en gång.

Tänk på att Du nu ej behöver tillstånd från Jordbruksverket för att få lägga vilt/ blodspår.

Du behöver inget tillstånd för att få lägga blodspår med blod från vilda djur. Men du får bara använda blod som kommer från djur som du inte misstänker är infekterade med sjukdomar som kan överföras till människor eller djur.

Förenklingar i föreskrifter, tack vare förbundet – Svenska Jägareförbundet

Ändringen i regelverket gäller blod som används för spårträning till eftersök. ”Blod som var livsmedel fram till att det lämnats ut till mottagaren får användas för träning och bedömning av hund i eftersök. Du behöver inte längre registrera dig eller ha tillstånd för användning. Överblivet materialet får hanteras enligt avfallslagstiftningen. Observera att kravet på två veckors karenstid finns kvar”, skriver Jordbruksverket. [2015-02-08]

Skador på hund vid eftersök

Två nya eftersökskurser på gång
En fortsättningskurs i eftersök är under bildande. Några saker återstår innan kursen kan färdigställas. Först att fånga upp
återstående eftersöksinstruktörers idéer och synpunkter på kursinnehållet. Sedan att färdigställa kursplanen och informera
om kursen utåt sett. Instruktörer som önskar kan sedan arrangera denna kurs. Denna kurs möjliggör fördjupning inom
sådant som inte hinns med på vår ordinarie Eftersöksutbildning. Idén till och behov av denna satsning kommer från eftersöksinstruktörsleden.

En annan eftersöksutbildning som är under utveckling är kursen Specialsituationer eftersök. Den blir smal på så sätt att
innehållet rör perifera delar av den stora mängden eftersök. Därför är det också naturligt att den kompletterar, men inte
alls överlappar vår befintliga Eftersöksutbildning. Kortfattat fokuserar kursen på relativt ovanligt uppkomna situationer och
på problemlösning under stress. Kursen blir också smal i den meningen att genomströmningen på kursen blir relativt liten.
Mycket arbete återstår innan kursen är klar och detta kommer utarbetas i samverkan med en kompetent referensgrupp där
bland annat förbundets regioner är representerade. Mer information om intag till denna kurs, kursinnehåll och kursdatum
kommer ut under april och maj. Varför utvecklar vi då denna utbildning? Eftersökens uppklarandegrad kan alltid höjas. Och
vi är skyldiga att hela tiden arbeta för att utveckla detta åt rätt håll. En del i detta är att fokusera på de svåraste eftersöken,
som ofta riskerar att leda till det största lidandet för viltet.
Markus Olsson, eftersökssamordnare