Harpest

Eftersom det 2020-09-08 testades Harpest på en hare öster om Åsgarn  lämnar vi följande information.

Har du tidigare sett ovanligt mycket hare, i ditt område och nu mindre, är det troligen drabbat av Harpest.

Skydda dig mot myggbett i skog och mark.

Var försiktig i kontakten med gnagare i områden där harpest förekommer.

Använd skyddskläder och handskar vid kontakten med döda gnagare.

Använd skyddskläder och handskar vid rengöring av logar och förråd.

Några av de vanligaste symtomen vid harpest.

Hög feber.

Frossa.

Allmän sjukdomskänsla.

Illamående

Huvudvärk.

Hosta.

Och betänk att sjukdomen är anmälningspliktig.