Kronhjort

hind med kalv fotograferad av Tony/Kent Ekholm den 18/8 i Manngårdshage Allmän jakt på kronhjort får, i områden där skötselområde inte bildats, ske endast på årskalv om problem finns. Skötselområde får bildas om det i området finns en population på minst 50 djur.

Jakttiden för allmän jakt är: 16 augusti till den andra måndagen i oktober, och endast årskalv är då tillåten.
Kronhjort vuxen, fredad året runt i FJVK! Hind med kalv 2011-08-18 Manngårdshage Foto: Tony/Kent Ekholm Får ej skjutas! Ej jaktbar!