Arkiv | december, 2014

Förvildade katter

Svensk författningssamling 2007:1150 Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter – riksdagen.se

Övergivna eller förvildade katter

21 §/Upphör att gälla U:2015-01-01/ En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

21 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. Lag (2014:707).

Läs mer

Ny e-postadress ?

Har skickat ut påminnelse om att när ni i fiberdatatider byter e-postadress måste ni meddela det till kretsen, det gör ni lättast genom att skicka ett mejl till ake.f.berglund@bredband.net

Sekreteraren.

 

Läs mer

Kretsplan 2014-15

Kretsplan 2014-15 Uppgift om kretsårsmöte 2015 till JFD för Svensk Jakt [AU] [Tisdag 2013-12-10] se punkt 10-18-19. Kallelse till styrelsemötet den 2015-01-09 ut [2014-12-12] bilaga Protokoll AU Sista dag för motion till FJVK stämma [Fredag 2014-12-31] [medlemmarna] Rapport om viltolyckor 2014 till AU/GÄSO/SDÄSO/Avesta kommun [Kretsansvarig,] [Torsdag 2015-01-13] Bokning av årsmöteslokal 26/2 2015[ B Fageräng] [2015-01-09] Uppgift […]

Läs mer

36 Miljoner

För ett par år sedan gjordes inventeringsmetodiken om. I teorin kanske inventeringarna blev bättre och Naturvårdsverket skrev nyligen i ett pressmeddelande att det till och med är inventeringar i världsklass! Så kan det säkert vara. Men frågan är om det inte säger mer om andra länders undermåliga inventeringar än den inventering vi har? För trots […]

Läs mer