Arkiv | 2014

Kretsplan 2014-15

Kretsplan 2014-15 Uppgift om kretsårsmöte 2015 till JFD för Svensk Jakt [AU] [Tisdag 2013-12-10] se punkt 10-18-19. Kallelse till styrelsemötet den 2015-01-09 ut [2014-12-12] bilaga Protokoll AU Sista dag för motion till FJVK stämma [Fredag 2014-12-31] [medlemmarna] Rapport om viltolyckor 2014 till AU/GÄSO/SDÄSO/Avesta kommun [Kretsansvarig,] [Torsdag 2015-01-13] Bokning av årsmöteslokal 26/2 2015[ B Fageräng] [2015-01-09] Uppgift […]

Läs mer

36 Miljoner

För ett par år sedan gjordes inventeringsmetodiken om. I teorin kanske inventeringarna blev bättre och Naturvårdsverket skrev nyligen i ett pressmeddelande att det till och med är inventeringar i världsklass! Så kan det säkert vara. Men frågan är om det inte säger mer om andra länders undermåliga inventeringar än den inventering vi har? För trots […]

Läs mer

Delta i medlemsundersökning

Delta i förbundets medlemsundersökning – Svenska Jägareförbundet 2014-11-13 Undersökningen pågår till 1 december. Fram tills dess vill vi att så många medlemmar som möjligt ska svara. Då får vi ett bra underlag för att kunna göra förbundet ännu bättre. Sprid därför kunskap om att vi vill ha svar från så många som möjligt. Tack för […]

Läs mer

Löngnare

Strax före torsdagens TV debatts avslutning får de åter ljuga att ”Vargen är utrotningshotad”  Fakta är att, även om alla vargar i den svenska populationen skjuts, är absolut inte arten, på något vis hotad !!!

Läs mer

Han har så rätt…..

I Dag citerar jag Gunnar Glöersen rakt av. Det har blivit lite mer Glöd i honom nu, när Värmland lyckats gå förbi Dalarna i Varg Super Lige. ” Naturvårdsverket fortsätter att briljera! ­ Så kom då Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg. Ingen kommer efter det här beslutet att förstå vad målet för den svenska vargstammen […]

Läs mer

Jaktanda

Hur kan du Berglund yrka på att älgarna skall köras bort för slakt, så att den socialt intressanta delen av jakten, själva slakten med slakttugg och köttmalning, försvinner ? Självklart tråkigt men en naturlig utveckling, jaktlagen är numera integrerade, består numera av jägare från annan ort och traditionella allmogejägare, de senare finns på orten sköter […]

Läs mer

Varg i Fors

Det är ett uttryck som man hör. Varg finns aldrig, eller mycket sällan, på en ort. Vi skiljer på , vandringsvargar, (vargvalpar eller alfadjur som förlorat partner, par som ej bildat revir) eller revir vargar par och valpar som har ett fast boende. Vandringar kan ske på hundratals mil. Revir är lite beroende på trångboddhet i […]

Läs mer

Det handlar om trovärdighet…

Vi har just fått ett delbetänkande från Jaktlagsutredningen där man föreslår långtgående begränsningar i rätten att utfodra vilt. Anledningen till förslagen är främst mängden skador på grödor i begränsade delar av Sverige. Eventuell lagstiftning kommer dock att gälla hela Sverige. Jägareförbundet hävdar bestämt att viltstammarna ska regleras genom jakt, inte svält. Därmed ska det vara […]

Läs mer

Kan det komma hit ?

Markägarna har i det nya älgförvaltningssystemet fått ett större inflytande vilket Jägareförbundet Västerbotten i grunden står bakom. Men systemet ska bygga på samverkan mellan jägare och markägare. Tyvärr upplever många jägare att markägarnas ökade inflytande övertolkas. Ofta används ett onödigt starkt maktspråk. Styrkedemonstrationer sker från storskogsbrukets sida i form av hot om uppsägningar av jakträttsupplåtelser […]

Läs mer

Det är olika i olika delar….

Vi har sedan ett par år ett nytt system för att förvalta älgstammen. På pappret kallas det i alla fall för förvaltning. I verkligheten har det blivit ett system som de stora markägarna utnyttjar för att kraftigt decimera älgstammen. Lycksele jaktvårdskrets är ingen bevarandeorganisation. Älg (och övrigt vilt) är en naturresurs som kan och ska […]

Läs mer