Arkiv | juni, 2016

Trodde det stod klart

Att all älgjakt utan restriktioner i Januari och Februari är etiskt förkastligt.[2016-06-25] Att JFD tillsammans med skogsbolagen och LRF försökte få älgjakt i januari och februari, men misslyckades halvvägs då viltvårdsdelegationens politiska ledamöter röstad ned dom. Att skogsbolagen har sin skäl kan man delvis förstå då etiknivån där alltid där varit låg. Att LRF som […]

Läs mer

Björnjakt 2016

Nu har beslutet kommit, även detta år skall det totala rovdjurstrycket ökas, detta görs genom en omotiverad (motivet sprida björn söder ut med nuvarande totala rovdjurstryck är inte en ansvarsfull lokal förvaltning)låg tilldelning i område 4, dit FJVK hör.

Tabell 1 Högsta beslutade antal björnar samt högsta beslutade antal björnhonor över 80 kg levandevikt (honkvot) som får fällas i respektive delområde under licensjakten på björn i Dalarnas län 2016.

Björntilldelning 2016
Vilka djur får fällas?
Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar, samt ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder) enligt 4 § NFS 2010:7. Länsstyrelsen rekommenderar att inte fälla årsunge.
Ladda ner beslutet

Läs mer