Arkiv | Älg

Älgförvaltning

Utbildning i älgförvaltning I höst har du möjlighet att fördjupa dig i älgförvaltning genom Jägareförbundets digitala utbildning ”Älgförvaltning, ekologi och människa”. Du tar del av materialet via det digitala verktyget Coursio och genomför kursen i din egen takt och när du själv har tid. Anmäl dig senast 8 oktober till: hanne.kringstad@jagareforbundet.se

Läs mer

Rädda Älgen

Kan man Rädda älgen genom att jaga den? – Ja. Det verkar bara vara vi jägare som bryr oss om älgen. Skogsbolagen har velat minska älgstammen i många år. Idag har vi färre älgar än på över 20 år. Men myndigheter och skogsägarna vill minska älgstammen ännu mer. Vi tycker att skogarna är så stora […]

Läs mer

Tänk på att

Varg och Björn försvårar älgförvaltningen. Jägareförbundet ska verka för att rovdjuren inte har en avgörande påverkan på älgförvaltningen. Detta gäller både förutsättning att bedriva jakt med lös hund samt möjligheten till ett jaktligt uttag. I rovdjurstäta områden ska en hög andel kalv i avskjutningen prioriteras. I vargområden ska avskjutningen av produktiva djur vara restriktiv, samt […]

Läs mer

Kalvvikter W län 2011 – 2018

De medelvikter som presenteras här har beräknats på kalvar som fällts från första måndagen i september fram till den sista oktober varje år. Utifrån detta material kan man också se att andelen lätta (under 50 kg) kalvar ökat och andelen tunga (över 80 kg) kalvar minskat under perioden, men detta kan bero på att länets […]

Läs mer

Djursjukdomar

Det verkar som vi och vår jakt hotas inte bara av ökade populationer av rovdjur, jaktfientliga grupper utan också av några verkligt allvarliga sjukdomar, sådana som om vi inte är vaksamma skulle slå ut våra två(3) starkaste klövdjurs populationer, Älg(Rådjur) och Vildsvin. Tänker på CWD och Afrikans svinpest.Det kretsen kan göra är att skärpa till […]

Läs mer

Får man bjuda på fakta

Här lite fakta: Sverige är inte längre världens älgtätaste land. I Norge sköt man senaste jaktsäsongen 3,58 älgar och 4,4 kronhjortar per 1.000 hektar produktiv skogsmark. I Sverige var motsvarande siffror 3,47 älgar och 0,3 kronhjortar. Norge har alltså mer älg än Sverige och cirka 15 gånger fler kronhjortar. Sverige har haft mycket mer hjortvilt […]

Läs mer

Om man ej förstår….

Glädjande att man i norr (Jämtland) och i söder (Kronoberg) förstått att ge just, tjurar med bästa anlagen, chans att föra generna vidare innan de skjuts. Men i mellansverige med en ökande rovdjurspopulation verkar det var omöjligt att undvika jakt i brunsten, då är förslaget, jaga inte kapitala djur för än efter 1 november, passar som […]

Läs mer

Trodde det stod klart

Att all älgjakt utan restriktioner i Januari och Februari är etiskt förkastligt.[2016-06-25] Att JFD tillsammans med skogsbolagen och LRF försökte få älgjakt i januari och februari, men misslyckades halvvägs då viltvårdsdelegationens politiska ledamöter röstad ned dom. Att skogsbolagen har sin skäl kan man delvis förstå då etiknivån där alltid där varit låg. Att LRF som […]

Läs mer