Arkiv | december, 2016

INVASIVA ARTER

Mårdhunden har ännu inte påträffats söder om Västerbotten,

så vi har väl inga sådana arter här ?

Jo då :

I Sverige räknas bland annat också minken och tvättbjörnen
som en invasiv art som ska bekämpas. Idag finns cirka 1 400
introducerade arter i den svenska landmiljön och ett hundratal
främmande arter har etablerat sig i svenska sjöar, vattendrag
och i havsmiljön.

Läs mer

Hård kritik till ändringar i lag om VVO

Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen hur reglerna runt viltvårdsområden, VVO, skulle kunna förtydligas och förenklas. Jägareförbundet tycker inte att förslaget motsvarar det som regeringen efterfrågade. – Jägareförbundet är mycket missnöjt. Vi har mycket synpunkter. Det finns några bra saker i förslagen, men det finns mycket mer som är dåligt för jakten och jägarna. Förhoppningsvis […]

Läs mer

Viltolyckor

Antalet viltolyckor i landet slår rekord. 52 405 viltolyckor har rapporterats till polisen. Det är 4 215 fler än under hela 2015, som var det mest viltolycksdrabbade året sedan statistiken började föras. Enligt forskare vid SLU är ökningen är större än vad man förväntat sig och att samhällskostnaderna för viltolyckor kommer att stiga. Cirka 40 […]

Läs mer

Viltolyckor

– Fler än 5 000 eftersökjägare har hittills i år spårat en sträcka som motsvarar hela Sveriges längd drygt 60 gånger eller 94 558 kilometer. Och de gör det frivilligt. Det poängterade Jägareförbundets Daniel Ligné under ett seminarium arrangerat av Sveriges Vildnad på Högloftet på Skansen den 2 december. Seminariet handlade om betydelsen av civilsamhällets […]

Läs mer

Eftersöksjägare

Ring när ni är på väg ut Trafikradion!

Sveriges Radios Trafikredaktion gör då en
bedömning av hur stor påverkan det
är på trafiken som råder, och kan varsko
trafikanterna i den aktuella P4-
kanalen. Eftersöksjägare kan
ringa Trafikradions tipsnummer
020-999 444.

Vid extrema problem ring RKC som tar ut lokal Polis.

Samordnare NVR Åke Berglund

Läs mer

Vapendirektivet

Nedanstående förslag har stoppats:
• Totalt förbud för halvautomater med
löstagbara magasin.
• Handel med vapen via internet, annonser
och liknande (så kallad distanshandel).
• Totalförbud för personer under 18 år att
inneha vapen.
• Förslag om krav på obligatoriska
läkarkontroller för att få licens

Läs mer

Medlemsmail

Hej.

Som ni märk har det varit lugnt med mail från Jägareförbundet Folkärna Jaktvårdskrets en tid.

Skälet var att den operatör som vi använt för mail har fått problem med en server, jag har nu

bytt server och för säkerhets skull delat upp medlemmarna i 4 olika listor.

Detta har tagit tid och fungerar ädå inte som önkat. Detta medelande finns nu också

på vår hemsida som förhoppningsvis du tittar på ibland, så har du ej meddelat e-post adress eller

att du ej fått detta meddelande som mail skicka då tett mail till ake.f.berglund@bredband.net

Vid dessa ”fibertider” tvingas en del byta epost adress, även det måste ju meddelas för att vår

kommunikation skall fungera. Påpekar även vikten av att meddela alla rovdjursspår på samma

adress.

 

Arbetar med detta

Gott Nytt År

Hälsar

Läs mer

Reportage Sv Jakt

Material till de länsvisa sidorna i Svensk Jakt efterlyses.

Länskommunikatör Christer Gruhs åker gärna ut och gör reportage.

Läs mer