Arkiv | Jakt Allmänt

Statligt jaktkort

Hej saxat från Sv Jakt Viltvårdsfonden har minskat i fem år Fondens intäkter har minskat fem år i rad eftersom färre betalar det statliga jaktkortet. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har i uppdrag att utreda varför jaktkortslösarna minskat med 15.000 personer de senaste fem åren. Professor Göran Ericsson vid SLU leder utredningen och anser att en förklaring […]

Läs mer

Endast 6

Sex organisationer gör gemensam sak och kritiserar regeringen för de förändringar av Viltförvaltningsdelegationerna som skedde den 23 februari. De sex organisationerna är Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund, Skogsindustrierna, Bergvik och Svenska Fåravelsförbundet. I en debattartikel skriver man bland annat: ” Tanken bakom Viltförvaltningsdelegationerna är att skapa en lokal förankring i länen för viltförvaltningen och att flytta besluten […]

Läs mer

Lodjursjakten 2017

Lodjursjakten är avblåst. För FKVK-FoJVK del visade 36 jägare sitt intresse, hur många av dessa som verkligen var ute och beredda vet man ju ej, detta gör att till kommande jakt föreslås en uppdelning vid spårning och den initiala jakten efter ringning till de tre ursprungliga kretsarna Grytnäs-Folkärna – By, vid behov ansluts sedan en krets […]

Läs mer

Hård kritik till ändringar i lag om VVO

Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen hur reglerna runt viltvårdsområden, VVO, skulle kunna förtydligas och förenklas. Jägareförbundet tycker inte att förslaget motsvarar det som regeringen efterfrågade. – Jägareförbundet är mycket missnöjt. Vi har mycket synpunkter. Det finns några bra saker i förslagen, men det finns mycket mer som är dåligt för jakten och jägarna. Förhoppningsvis […]

Läs mer

Vi måste också anpassa….

Jakten står inför större utmaningar än någonsin tidigare? Låt mig för tydlighetens skull berätta några samhällstrender som kommer att påverka oss jägare. Urbaniseringen gör att allt fler människor kan mindre om natur. Färre bryr sig därför om landsbygdens villkor och romantiserar istället djur och natur. Digitaliseringen förändrar samhället och kommunikationsmönstren omdanas. Överstatligheten med EU skapar […]

Läs mer

En nystart för svensk viltförvaltning

”Naturen och samhället är i ständig förändring. Landskapet, klimatet och viltstammarna varierar över tiden, liksom samhällets prioriteringar och vårt sätt att bruka den mark där vi lever. Sverige har i dag historiskt stora viltstammar. De är en resurs som brukas till nytta och glädje för många människor men orsakar också skador på landsbygdens näringar. Framtidens […]

Läs mer

Gör vi fel också

Detta har inget med att man beslutar om älgförvaltning i stora områden, vilket är ett måste, utan mer vad vi skall kunna besluta om, för att uppnå en demokratiskt fungerande organisation som gynnar jakten, jägarna och SJF. Organisatoriska sönderfallet bygger på det faktum att skogsägarna slog sönder kretsarna genom att få SJF godta sk biologiska […]

Läs mer

Jaktens betydelse på ett enklare sätt.

Alla borde begripa att en arts population normalt, om goda förutsättningar finns, växer tills någon dödlighet, begränsar den. Är arten också ett skadedjur ökar skador från dessa, alltid i proportion till antalet djur i populationen. Beroende på livsåldern sker denna ökning logaritmiskt, för vissa arter, till en populationsstorlek som är olämplig eller omöjlig av många […]

Läs mer

viltundersökare

Debatt : ”Är det inte dags att börja marknadsföra sin egen verksamhet?” I flera år har Jägareförbundet utbildat viltundersökare, jägare som ska kunna göra en grundläggande undersökning av fällt vilt. Men hur många vet vad en viltundersökare är och gör? Varför marknadsför inte förbundet sin verksamhet? Svenska Jägareförbundet har sedan några år tillbaka arbetat med […]

Läs mer