Arkiv | februari, 2018

Foder Rådjur.

Det är lite rådjur på åkrarna nu, de är nu i skogen där de lätt kommer ner till maten. Men viss beredskap för fodring är nödvändigt, om det blir tö och påfrysning. Tänk på att rådjur äter inte senskördat hö i någon form, det är tidigt skördat ensilage (blötensilage) som gäller, eller viltpellets( 119 kr/ säck på Granngården).

Det är också utmärkt att fälla några aspar, där Älgen och Haren äter bark och Rådjuren knoppar.

[ÅB-2018-02-10]

Starka klövviltstammar – men inga betesskador

Jägaren Johan Ringborg tipsar om hur de arbetar för att kunna hålla en stark stam av klövvilt och samtidigt fin, oskadad skog.

– Jag utfordrar klövviltet med ensilage, rågvete, fällda aspar och tallris. Vi viltbehandlar alla tallungskogar och sparar allt löv av rönn, asp, sälg och ek vid röjning och gallring, berättar Johan Ringborg som jagar utanför Valdemarsvik i Östergötland.

– Eventuellt toppar vi nämnda löv. Tallriset tar vi ner med stamkvistningssågen. Mycket lätt att ordna massor av fint foder till älgen. Bara tallriset utmed skogsbilvägarna är tillräckligt. De äter upp riset på några dagar, fortsätter han.

”Ingenting gör sig av sig självt! Det krävs vilja och engagemang, kunskap och utrustning, kontinuitet, och villighet att avstå några kronor i nutid.”

Enligt Johan Ringborg har de en mycket tät stam av bland annat älg men har ändå i stort sett inga beteskador. Det anser han vara tänkvärt.

– Men ingenting gör sig av sig självt! Det krävs vilja och engagemang, kunskap och utrustning, kontinuitet, och villighet att avstå några kronor i nutid. Belöningen är dock stor i form av en bra klövviltspopulation och samtidigt fin, oskadad skog. Men som vanligt! För mycket och för lite skämmer, konstaterar Johan Ringborg.

 

Läs mer