Arkiv | Okategoriserade

Stigvägens Viltvårdsområde

Pga ett missöde har hemsidans första sid raderats. Den kommer därför efter en tid att få ett nytt utseende. Närmast nu gäller det att alla betalningar till föreningen sker med Bankgiro eller med Swish. Bankgiro Nr är som tidigare 5007-2289 Swish Nr är 123 586 1794 Organisations Nr är 802601-1950

Läs mer

Varg Söder Dalälven

Ensam vuxen Varg (fot mått 12 cm) spårad och iakttagen i området mellan länsgränsen vid Tjyvberget och till Torp Rv 70. Två spillningar från området har skickats på DNA test. Att det rör sig om en relativt stor varg syns på avståndet mellan isättningarna vid skritt, 84 cm.   [2018-04-04] [ÅB]

Läs mer

Äntligen

Riksdagens borgerliga opposition är inte nöjd med hur viltförvaltningen bedrivs i länsstyrelserna. I ett så kallat tillkännagivande uppmanas regeringen att utvärdera viltförvaltningsdelegationerna. Borde inte jägarna också ? Älgen

Läs mer

Remissvar till Regeringen

SJF har nu lämnat sitt svar där vi bidragit med vår inställning. Det kan klart ses att vår inställning att ett nytt verk endast för jakt skulle skapas och ersätta naturvårdsverket inte togs upp i remissvaret. Och man tordes ej påpeka fullt ut att det är jägarna och de jagande markägarna som betalar hela kostnaden för viltförvaltningen, för […]

Läs mer