Arkiv | maj, 2019

Tänk på att

Varg och Björn försvårar älgförvaltningen. Jägareförbundet ska verka för att rovdjuren inte har en avgörande påverkan på älgförvaltningen. Detta gäller både förutsättning att bedriva jakt med lös hund samt möjligheten till ett jaktligt uttag. I rovdjurstäta områden ska en hög andel kalv i avskjutningen prioriteras. I vargområden ska avskjutningen av produktiva djur vara restriktiv, samt […]

Läs mer

JFD ordförande konferens

Från JFD ordförande konferens den 28 maj 2019 Leksand.

Viltolyckor.

Totalt 2301 st Rådjursolyckor i W-län 2018, varav 162 st i Avesta kommun (+ mörkertal) talar sitt eget språk, vi måste helt enkelt öka Rådjursjakten i jaktlagen. Jaktlagen måste ta bort alla begränsningar som antal djur per jägare, stora avstånd till bebyggelse.

Totalt 31 st Vildsvinsolyckor i W-län 2018, varav 3 i Avesta kommun(+ mörkertal) talar också sitt eget språk, jakten i Avesta har lyckats bra.

Motioner till SJF stämma 2019.(2 st från W-län)

Motionen om e-postadresser till kretsarna för enklare hantering av medlemsinformation kommer nog att bara besvaras om inte våra delegater kan övertyga stämman. Motionen om att kunna förstärka eftersöksjägare vid bl.a eftersök på okänd mark, har styrelsen yrkat på bifall.

Jakttidsberedningen.

Arbetet drivs nu i en förenings grupp där SJF har en deltagare, skall vara färdiga ca 1 dec.

Nya stadgar.

Efter en mycket kort diskussion togs ett enhälligt beslut av all kretsar att helt avslå det undermåliga förslaget. Uttalade förståelse för Länsordföranden i Blekinge, Linda Mattisson-Olsson, som har kommit att bli frontfigur för de kritiska rösterna, inte minst med tanke på den krönika hon skrev om saken i nya numret av Svensk Jakt, nr 6, som utkommer i dagarna. Hennes kritik mot stadgeförslaget har inte mildrats sedan hon tog till pennan i Sv Jakt nr 6.

Rovdjur.

Starkt missnöje med LST beslut att emot VFD förslag om att sänka målet för antal vargföryngringar, och därmed närma sig JFD s mål på två föryngringar, genom att sänka målet från 7 till 4 föryngringar, tog Landshövding Ylva Thörn och körde över VFD genom besluta om 8 föryngringar i Dalarna vilket nu gäller i 5 år.

Medlemsläget.

Återanslutning av gamla medlemmar sker nu ständigt och är positivt, nya grepp för större anslutning av ungdom och kvinnor måste provas, en fond för bidrag till goda idéer kommer att skapas.

Läs mer

Vildsvinssjukdomar

Kretsen har tidigare deltagit i och fått beröm för sitt arbete med insamling av vildsvinsblod för analyser av förekomst av smittosamma sjukdomar, under 2018 togs inga prover, nu har inte riskerna minskat och behovet ökat, så har ni skjutit ett vildsvin ring till någon som har ett provkit från SVA, vilka det är känner Viltprov ansvarig I Flygare till.

Norr om Dalälven ring Å Berglund eller R Ekholm.

Läs mer