Arkiv | maj, 2013

Uttalande

Uttalande från de markägande bolagen och Svenska Jägareförbundet angående älgförvaltningen

Älgen är landets viktigaste och mest värdefulla vilt. Älgjakten engagerar de flesta jägare och betyder mycket för jaktlagen i alla delar av landet.

Älgen betar ung tallskog och stora skogsvärden kan gå till spillo om inte betestrycket från älg regleras.

Förvaltningen av älgstammen genom avskjutning har därför stor betydelse för markägarna.

Jakten bedrivs i vårt land av människor som lägger ned stort engagemang på sin fritids-sysselsättning att få jakt- och naturupplevelser och dessutom kött till frysboxen. Utan denna frivilliga insats skulle få älgar fällas.

Det finns alltså ett ömsesidigt beroende mellan markägarnas krav på ett effektivt skogsbruk med en aktiv reglering av älgstammen och jägarnas intresse att få tillgång till älgjakt.

I arbetet på det lokala planet kan det ibland bli intressekonflikter mellan dessa båda intressen.

Vi anser att det är angeläget att sådana konflikter kan lösas lokalt i god anda för att både markägarnas krav och jägarnas önskemål skall kunna tillgodoses.

Utan motiverade och engagerade jaktlag uppnås inte den önskvärda avskjutningen. Finns inte respekten hos jägarna för de skador som älgen ibland kan åsamka markägarna blir en meningsfull dialog inte fruktbar.

En effektiv och långsiktig älgförvaltning bygger på faktabaserad kunskap som är tillgänglig för alla berörda parter.

Ett väl fungerande IT-system med full insyn för alla parter är därför av avgörande betydelse.

Vi är övertygade om att markägarnas ekonomiska intressen och jägarnas önskemål om en uthålligt god älgtillgång går att förena och att detta skall vara utgångspunkten för de lokala överenskommelser som krävs för en god älgförvaltning.

Med vänlig hälsning Björn Sprängare och Bo Sköld

 

Läs mer

En epok är till ända…

Nu har Folkärnas domän www.fjvk.org upphört. Ca 9000 unika besök har vi haft under den tid den verkat i kretsens tjänst. Det är ingen hög siffra men det är 10-15 besök per dygn och det är en stor andel besök från andra än kretsens medlemmar. Vi har också haft besök från många andra länder än […]

Läs mer

Nej till vargjakt hindrar rovdjursförvaltningen

Svensk Jakt 3 maj, 2013

Att förvaltningsrätten i Stockholm säger nej till jakt på varg försvårar rovdjursförvaltningen. Det anser LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.
Helena Jonsson.

 

– LRF tycker att det krävs någon form av jakt för att vi ska kunna förvalta den rovdjursstam vi har i landet. Rätten konstaterar att jakten inte var i begränsad omfattning, vilket är ett krav enligt EU:s bestämmelser. Samtidigt ger rätten inget svar på vad som är en begränsad jakt. Tydligen anses 16 vargar vara för många, säger Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

– Vi måste ha en rättsordning där både biologiska kunskaper och insikt i viltförvaltningen tas med i bedömningen. Detta är extra viktigt i ett läge där skyddsjakten på varg måste förenklas och utvidgas, fortsätter Helena Jonsson.

 

Läs mer:

• Förvaltningsrätt underkänner selektiv vargjakt

• Länsordförande sågar vargdom

• Sprängare: ”Inte värdigt ett rättssamhälle”

• KD-kritik mot Naturskyddsföreningen

• (S) oroas över vargfrågans utveckling

• (FP): ”Alliansregeringen har tagit tag i rovdjursfrågorna”

Läs mer

Vart är vi på väg ?

Finns det något som skär i skogsbolagens skäl som ordet allmogejakt, som i praktiken är jaktens möjlighet att överleva. Allmogejakt är när jägaren bor, viltvårdar, kvalitetssäkrar och jagar på eller i markens närhet, vilket är viktigare än att markägaren gör det. Den andra varianten allemansjakt som skogsbolagen driver, är att jägare från när och fjärran […]

Läs mer