Arkiv | 2013

Kritiken

Ekot sände i dagarna ett inslag som handlade om att vissa önskar införa en typ av körkort på björnjakt för jägarna. Anledningen skulle enligt Ekot vara att ”det skulle göra fler jägare kompetenta att jaga djuret.” Svenska Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné tycker att grundtanken är god men tror att administrationen skulle bli allt för omfattande […]

Läs mer

Logiken

Före debatten om den slutliga lösningen på rovdjursförvaltningen satt vi i Leksand och funderade på vad NV skulle hitta på när rovdjursproppen väl var beslutad. För att den skulle gå igenom var ju ganska klart. De satte in stöten genom referens antalet, genom välja det högsta antalet i spannet! Och därefter påstå att arten (ni läser […]

Läs mer

Etiken

Etiken kan bli en ödesfråga Varenda jägare skulle nog protestera om vi jagade älg i april, men samtidigt jagar vi bäver riktigt nära inpå föryngringsperioden. Varför är det så? Detta är en etikfråga. Och etik är inte sanning. Det handlar istället om vad jag som person uppfattar som det goda – hur man bör bete […]

Läs mer

Genetik.

När argumenten tar slut, börja med genetik. Så har det varit hela tiden och bygger på fullständigt meningslösa antaganden om, från SJF uttalande för många år sedan och enstaka genetiker från något hörn av USA och dess fasta övertygelse att avel hunddjur inte fungerar samma sätt som för varg.  Inse att alla svenska avelsförsök misslyckats, […]

Läs mer

”Rovdjursproppen”

Man har delat in landet i tre Rovdjursområden Södra- Mellan- och Norra men i texten pratar man om t.ex. regionalt självstyre och pratar nästa andetag om Alpina regionen, mer lulligt kan inte ens SNF uttrycka sig.

Läs mer

Vårt eget, framsynta skogsbolag?

  Det svenska folket har som bekant ett eget skogsbolag: Sveaskog. Fram till för några år sedan utmärkte de sig positivt när det gällde synen på viltförvaltning och hur man kan kombinera olika sätt att bruka landskapet hållbart och samtidigt minska skogsskadorna. No more… 2013-10-31 BLOGG – Fredrik Widemo Mer eller mindre över en natt […]

Läs mer

Hur ska kretsarna arbeta…

Vid genomgång med JFD framkom att kopplingen mellan Älgförvaltning och kretsarna skall ske genom samråd mellan FVG:s jägarerepresentanter och kretsen, då kretsarna hanterar Trafik, Rovdjur och övriga klövdjur som Vildsvin, Hjort och Rådjur. Klokt !   Krets -> FVG          [ i kretsen är jaktlagens medlemmar också medlemmar] Kretsen har samråd med […]

Läs mer

Trodde jag sett allt….

Alla som jagar älg har upplevt det, och det är ett gissel på små marker << Älgen ur såten >> och hunden därmed ! Så dök han upp för några år sedan på Stigvägen VVO, där grå- och älghundar avlöst varandra på de då 1000 ha, NITRO var namnet, äg. Johan Silvemark och Hannah Andersson, […]

Läs mer

Viltdata

När skall ett något så när kvalitetssäkrat system rimligen fungera? Jo under älgjakten ! Normalt i verksamhetsstyrda organisationer vid totalt misslyckande, flyttar man bort den ansvarige, men inte, här man kan till och med få ett bättre lönat yrke.

Läs mer

KALV ÅLDRAS DE….

I G-D ÄFO skall man nu, andra året på skötselplanen, skjuta kalvar så förra årets tapp pga låg kalvfödsel kompenseras. Ni läser rätt! Det mest urbota dumt jag hört sedan jag börjat jaga älg, tror dom att kalvar är kalvar hela livet, har det ej förespeglats dem som bestämmer att de som ej sköts då […]

Läs mer