Arkiv | februari, 2014

Svinpest

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, varnar jägare som varit i Ryssland, Polen, Litauen, Vitryssland och Ryssland för svinpest.

Eftersom det uppdagats nya fall av afrikansk svinpest i dessa områden är det av största vikt att inte riskera ta med smitta till Sverige, uppmanar Marianne Elvander, statsepizootolog på SVA.
Och hon ber jägarna att inte ta hem jakttroféer från Polen, Ryssland, Litauen och Vitryssland.
I de fall jägare har egna tamgrisbesättningar hemma är det av yttersta vikt att man följer de åtgärder som rekommenderas för att inte sprida smitta.
– Följ regeln att vänta minst 48 timmar innan inträde i svensk besättning efter besök utomlands där kontakt förekommit med klövbärande djur och tvätta kläder och skor, råder Marianne Elvander.

Läs mer

Regleringsbrev

Är regeringens årliga reglering om vad som tex. Naturvårdsverket skall ha för mål- och resultatkrav. Detta kan givetvis ej innehålla något som tidigare ej varit beslutat. Därför är nu ”Revidera förvaltningsplanerna för stora rovdjur” med. Och detta skall vara klart före sista november.

Läs mer

Brister

Det finns stora brister när det gäller jakt och jägare i Sverige idag. Mycket kan göras för att få bättre utbildade jägare. När jag började jaga fick man gå som lärling med erfarna jägare, ofta i flera år. Man fick lära sig ta hänsyn och hantera vapen med noggrannhet och säkerhet, man skulle ha jaktmarker […]

Läs mer

Sprängstoft

Tänk på era jägarkamrater i Värmland. Om det fanns lika många vargar i övriga Sverige som de har i Värmland skulle vi ha 3.700 vargar i landet.” Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet

Läs mer