Arkiv | juli, 2014

Skyddsjakt

Skall LST vara säkra på att rätt djur skjuts vid skyddsjakt borde beslut tas omgående. Vill LST vara säker på att inget djur skall skjutas ges ingen skyddsjakt. Vargen

Läs mer

Pressmeddelande [2014-07-13]

Jaktlagsutredningen:

Jaktlagsutredningens andra delbetänkande berör egentligen bara tre frågor: Arrendatorers jakträtt,
möjligheter till att använda vilt- eller åtelkameror och utfodring av vilt.
– När utredningen tillsattes ville regeringen ha enkla och tydliga regler kring jakten. Tyvärr ser vi att
utredningen går i motsatt riktning. Utredaren har goda ambitioner om att skapa bra förutsättningar och en
modernare lagstiftning. Men åtgärderna går inte tillräckligt långt och ibland blir de kontraproduktiva, säger
generalsekreterare Bo Sköld.
Utredningen vill bland annat införa förbud mot stödjande utfodring av klövvilt under vegetationsperioden
och att länsstyrelserna ska kunna utfärda utfordringsförbud för klövvilt året om.
– Genom de regler som man nu vill införa för att komma åt de fåtal markägare och jägare som utfodrar
offensivt eller felaktigt kan myndigheterna slå undan benen på de som under vintern vill hjälpa några
svältande rådjur. Självklart är vi rörande överens om att otillbörlig utfodring ska bort. Men när reglerna går
så långt att det behövs undantag för att sätta upp en saltsten, måste utredaren fundera över hur reglerna ska
vara konstruerade.
Åtel- och viltkameror används bland annat för att se när och hur många vildsvin som går fram till
matplatser. Anledningen till att många markägare och jägare vill ha tillgång till dessa kameror är att
vildsvinen är nattaktiva och svårinventerade.
– Utredaren vill se förenkling av reglerna. Det är bra. Vi tycker dock inte att det ska behövas tillstånd för att
sätta upp viltkameror. Ju bättre möjligheter vi får att bedöma den lokala vildsvinsstammen, desto bättre kan
vi anpassa jakten efter stammens storlek. Det borde vara möjligt att finna enklare lösningar på hanteringen
av viltkameror, särskilt om vi beaktar mårdhund och andra invasiva arter, säger Bo Sköld.
Svenska Jägareförbundet menar utredningens förslag sammantaget inte underlättar viltförvaltningen
tillräckligt mycket.
– Vi har bra förslag för att lösa de problem som vi ser i det andra delbetänkandet. Låt oss därför under den
kommande remisshanteringen finna lösningar som fungerar, är enkla och tydliga för både jägare,
markägare och ansvariga myndigheter, säger Bo Sköld.
För mer information kontakta:
Ola Wälimaa, förbundsjurist Svenska Jägareförbundet, 070-330 06 22
Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet, 0155-24 62 02

Läs mer

Har inte vargdebatten skadat

Det är helt klart att vargdebatten fullständigt polariserat den interna jägardebatten, detta skedde samtidigt som det totala misstaget gjordes att skapa ÄSO i stället för att göra om Kretsarna till ÄSO, och därmed ha organisationerna klara. Snacket om biologiska gränser är fullständigt vansinnig idé,  det går lika bra att ha sockengränser, då älgen struntar i dem […]

Läs mer