Arkiv | augusti, 2014

Otjänlig älg

Man kan få en älg avskriven från betalning av fällavgift om den är otjänlig som människoföda.  Men döden får inte ha förorsakats genom tidigare påskjutning eller felaktig tillvaratagande. Inte heller på grund av att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten inte fullgjorts på korrekt sätt.

I Gävle Dala ÄFV sker besiktningen och fotografering av Ingrid Flygare  070-6309864 utom i Folkärna Södra VVO som måste anlita besiktare utom jaktlaget.

Läs mer

Det handlar om trovärdighet…

Vi har just fått ett delbetänkande från Jaktlagsutredningen där man föreslår långtgående begränsningar i rätten att utfodra vilt. Anledningen till förslagen är främst mängden skador på grödor i begränsade delar av Sverige. Eventuell lagstiftning kommer dock att gälla hela Sverige. Jägareförbundet hävdar bestämt att viltstammarna ska regleras genom jakt, inte svält. Därmed ska det vara […]

Läs mer

Kan det komma hit ?

Markägarna har i det nya älgförvaltningssystemet fått ett större inflytande vilket Jägareförbundet Västerbotten i grunden står bakom. Men systemet ska bygga på samverkan mellan jägare och markägare. Tyvärr upplever många jägare att markägarnas ökade inflytande övertolkas. Ofta används ett onödigt starkt maktspråk. Styrkedemonstrationer sker från storskogsbrukets sida i form av hot om uppsägningar av jakträttsupplåtelser […]

Läs mer

Det är olika i olika delar….

Vi har sedan ett par år ett nytt system för att förvalta älgstammen. På pappret kallas det i alla fall för förvaltning. I verkligheten har det blivit ett system som de stora markägarna utnyttjar för att kraftigt decimera älgstammen. Lycksele jaktvårdskrets är ingen bevarandeorganisation. Älg (och övrigt vilt) är en naturresurs som kan och ska […]

Läs mer

Jaktbrott ökar

Antalet anmälda jaktbrott ökar i Sverige. Men det är inte så enkelt att alla brott är knutna till faktiska jaktbrott. – Även de människor som är inblandade i viltolyckor och inte anmäler detta till polisen begår jaktbrott. Och det är främst dessa som ökar, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Tre orsaker ligger bakom ökningen:

• Smitningar från viltolyckor

• Kriminella ligor tjuvjagar för att kunna sälja kött

• Anmälningar ökar rent generellt, ofta knutet till dålig förståelse kring jakt. Oftast finns inget brott

Läs mer

Politiskt utspel

M Ulf Berg säger Bla. Ett högre jakttryck på vildsvin. Vildsvinens förökningstakt innebär stora möjligheter att öka avskjutningen. Vi vill därför att viltförvaltningsdelegationerna ska få större möjlighet att reglera utfodringen. Detta tillsammans med att öka möjligheterna till kameraövervakning och enklare regler för att jägare som vill sälja kött vidare innebär att vi kan minska vildsvinens […]

Läs mer

Hur många djur berörs ?

Enligt LST i U-län är nu 191 Km3 avbränt!  det är 19100 ha, hur många älgar i sommar population räknar ni med före jakten 1-10 !  Ja, ta den siffra ni kommer fram till x 19,100 så förstår ni hur mycket älgar som tvingats flytta. Det är inte som under och efter stormen ”Gudrun” där kunde älgarna vara kvar/återvända, här måste de flytta.

Hur ska man räkna, jo sommarpopulation är det antal totalt som finns före jakten/ 1000 ha, kalvar medräknat.

Normalt skjuter man 3,5-4,5 älgar(inklusive 50% kalv)/1000 ha och då bör man ha över 13-14 älgar/ 1000 ha i sommarpopulation, då 10 älgar/ 1000 ha i vinterpopulation är vad som behövs för en produktion på 3,5-4,5 kalvar/1000 ha, givetvis beroende på jakt och rovdjurstrycket i det område där man räknar.

Om man räknar lågt 10 älgar/1000 ha i det avbrända området innebär det att ca 190 älgar söker nytt boende.

Läs mer

Jägarna höjer beredskapen

Branden i Sala kan påverka oss på så sätta att djur från området flyr röken, röken är så omfattande att djuren kan komma in på våra områden och största risken är väl att älg och rådjur kommer ut på Riksväg 68 mellan Norberg och Avesta, utefter en del  som FJVK ansvarar för i viltolycksorganisationen. Därför har jaktlagen i området uppmanats vara beredda att hjälpa till att driva ut sådana djur, efter att Polisen finns på plats.

Kommer djur ut på RV68 ring först 0705822592 beredskap SR P4  sedan Polisen 114 14, 

Endast om olycka skett ring SOS 112.

Läs mer

VFD Dalarnas beslut överklagat

FVD beslut att tillåta älgjakt på fosterbärande djur i februari månad, är taget av LST utan VFD protokoll och gjord reservation av SJF där noterad. Två jägare i FJVK  överklagade detta till Naturvårdsverket i brist på att inget jaktlag, viltvårdsområde, älgskötselområde eller Dalarnas Jägareförbund utnyttjat denna rätt. De ansvariga i dessa organisationer skyller på att det kan varje jaktlag sköta själva, låter som ord tagna direkt från ett skogsbolag.

De överklagande.

Läs mer