Arkiv | november, 2014

Medlemsundersökning

Delta i förbundets medlemsundersökning – Svenska Jägareförbundet  Klicka Här

2014-11-13

Undersökningen pågår till 1 december. Fram tills dess vill vi att så många medlemmar som möjligt ska svara. Då får vi ett bra underlag för att kunna göra förbundet ännu bättre. Sprid därför kunskap om att vi vill ha svar från så många som möjligt.

Tack för att du deltar.

Läs mer

Delta i medlemsundersökning

Delta i förbundets medlemsundersökning – Svenska Jägareförbundet 2014-11-13 Undersökningen pågår till 1 december. Fram tills dess vill vi att så många medlemmar som möjligt ska svara. Då får vi ett bra underlag för att kunna göra förbundet ännu bättre. Sprid därför kunskap om att vi vill ha svar från så många som möjligt. Tack för […]

Läs mer

Löngnare

Strax före torsdagens TV debatts avslutning får de åter ljuga att ”Vargen är utrotningshotad”  Fakta är att, även om alla vargar i den svenska populationen skjuts, är absolut inte arten, på något vis hotad !!!

Läs mer

Tyck till NU

Tyck till om älgjaktstart på Lördag

Älgjaktspremiären på en lördag? – Svenska Jägareförbundet

Älgjaktspremiären på en lördag?

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg har tidigare föreslagit att flytta premiären av älgjakten till lördag. Nu ställer sig även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) positiv till förslaget.

2014-11-05

Landsbygdsministern tycker i ett pressmeddelande att det finns skäl för att överväga att ändra jakttiden på älg på det sätt som Cecilia Widegren föreslår.

–  Det är positivt att frågan om att flytta älgjaktspremiären tas med i den fortsatta beredningen, för att kunna bredda rekryteringen, fortsätta föryngringen av jägarkåren samt att värna arbetslinjen, säger Cecilia Widegren.
Hon tycker också att det är bra att detta nu också kan bli en av flera viktiga frågor i den pågående översynen av jaktlagstiftningen.

I sin tidigare fråga till landsbygdsministern påpekar Cecilia Widegren att det faktum att älgjakten inleds på en måndag problematiskt för många jägare.

– Semesterdagar behöver användas och frånvaro från arbetet, som i sin tur undergräver arbetslinjen. En av jägarkårens viktigaste utmaningar är föryngring och att fler ska bli engagerade i jakt. Även om vi kan se att fler väljer att avstå premiärdagarna då det är arbetsdagar, är det ändå så att tiotusentals jägare tvingas att välja mellan arbete eller älgjakt, menar Widegren.

– Det finns möjligheter att undvika denna kollision. Genom att flytta premiären från en vardag till exempelvis en lördag, skulle förutsättningarna för fler att delta öka, semesterdagar användas till familjens gemensamma prioriteringar samtidigt som detta inte skulle medföra några implikationer på arbetslivet, fortsätter Widegren.

I sitt svar till Cecilia Widegren skriver Sven-Erik Bucht att i den översyn av jaktlagstiftningen som just nu pågår ska utredningen bland annat överväga om det bör tillskapas en beredning för jakttidsärenden hos ansvarig myndighet för att följa de jaktbara arterna utveckling och för att effektivisera handläggningen av ärenden som rör jakttider.
– En fråga om att flytta älgjaktspremiären är en fråga som med fördel kan hanteras i en sådan beredningsform för att få en allsidig belysning, menar Bucht.

Läs mer

Vildsvin på Elmia

Det vi pratade mest om var samverkan. Alla var
överens om att samverkan mellan jägare, markägare
och lantbrukare är ett måste för att förvaltningen
ska fungera samt för att få en vildsvinspopulation
anpassad efter lokala förutsättningar.

Naturligtvis riktat till dom som ej lyckats med det.

Läs mer

Viltkött

vid en undersökning
i veckan framkom att 20 procent av
svenska konsumenter uppger att deras
intresse för vildsvinskött ökat under de
senaste sex månaderna.

Läs mer

Han har så rätt…..

I Dag citerar jag Gunnar Glöersen rakt av. Det har blivit lite mer Glöd i honom nu, när Värmland lyckats gå förbi Dalarna i Varg Super Lige. ” Naturvårdsverket fortsätter att briljera! ­ Så kom då Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg. Ingen kommer efter det här beslutet att förstå vad målet för den svenska vargstammen […]

Läs mer