Arkiv | april, 2015

Länsstyrelsen gör fel !

Slarv med rapportering kan ge böter – Svensk Jakt. – Vid utebliven rapportering kan länsstyrelsen begränsa tilldelningen till nästa jakt. Dessutom är det ett brott mot jaktlagstiftningen att inte rapportera och påföljden är böter, konstaterar Christer Pettersson vid Naturvårdsverket. Det är jaktförordningens femte paragraf som reglerar att man senast två veckor efter jaktens avslut ska […]

Läs mer

Vilt och trafik i fokus

Den 8 maj anordnar Svenska Jägareförbundet en träff för de så kallade länsansvariga jägarna i Nationella viltolycksrådet. Detta möte har flera syften. Dels ger det möjlighet att ”bena ut” hur arbetet ska utvecklas, samordnas och prioriteras. Dels får gruppen
utbyta erfarenheter, kunskaper och information. Ett nog så viktigt syfte är också att deltagarna lär känna varandra bättre. Mötet sker på Öster Malma och dagen därpå
deltar denna grupp på eftersöksseminariet.

Läs mer

Ny myndighet

Torsdagen den 19 mars klubbade miljö- och jordbruksutskottet
sitt förslag till riksdagen, som innebär att utskottet vill att det
bildas en ny jaktmyndighet. Torsdagen den 26 mars röstade
riksdagen i enlighet med utskottets förslag (Läs mer om torsdagens
jaktdebatt i riksdagen på Svensk Jakts hemsida).
I betänkandet uttrycks också ett starkt stöd för att Jägareförbundet
ska ha ett fortsatt allmänt uppdrag. I jaktlagsutredningens
delbetänkande föreslogs att den nya myndigheten till
vissa delar skulle finansieras genom Viltvårdsfonden. Därmed
var åtminstone delar av Jägareförbundets allmänna uppdrag
hotat. Men miljö- och jordbruksutskottet håller inte med utredaren
utan uttalar att den nya myndigheten ska finansieras
genom att ansvar och resurser omfördelas från nuvarande
myndighetsstrukturer. Utskottet skriver att Jägareförbundets
arbete med allmänna uppdraget fungerar väl. Uppdraget utförs
på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och är ett bra exempel på
ett gott samarbete mellan det civila samhället och mydigheten.
”Genom det allmänna uppdraget får staten tillgång
till Svenska Jägareförbundets nätverk och når därmed
ut till en stor del jägare på ett kostnadseffektivt sätt”,
skriver miljö- och jordbruksutskottet.
– Ett starkt uttalande och mycket positivt att Jägareförbundet
får ett så tydligt erkännande, kommenterar förbundets generalsekreterare
Bo Sköld. Det är också bra att det klargörs att en
ny myndighet inte ska finansieras med jägarnas pengar i Viltvårdsfonden,
utan via det allmänna. Svenska Jägareförbundet
är positivt inställd till en ny jakt- och viltmyndighet. Det behövs
en nystart för att klara av utmaningarna med viltförvaltningen.
Jan Henricson

Läs mer