Arkiv | 2015

Logotyper FJVK

Nya Logotyper till Jägareförbundet Folkärna, kretsen och jaktlag som är medlemmar i SJF Folkärna – Svenska Jägareförbundet SJF  Folkärna jpg SJF_Folkärna.pdf SJF  Grön Folkärna jpg SJF_Grön Folkärna.pdf

Läs mer

Kalvjakt

Tror att älgjakten skulle må väl av följande tänk. Älgar och hästar fyller år på nyår. Alltså är avkommorna kalvar och föl till nyår, därefter fjolingar eller ettåringar. Alltså skall alla efter nyår fällda älgar räknas som vuxna till respektive kön. Älgen

Läs mer

Kulsprutor

Man kan inte bortse från möjligheten att den avart av jägare som önskar att kulspruteliknande automatvapen skall klassas som jaktvapen, i någon mån indirekt, påverkat den nu uppblossande debatten om jägarnas vapen. Älgen

Läs mer

Vargrapportering

Hej. Det börjar dyka upp varg obs runt våra gränser och nu ökar behovet av att vår rovdjursorganisation fungerar väl. Eftersom vissa av oss finns med på flera maillistor kan det hända att du får flera likalydande mail. Rovdjursrapportering i Avesta. I Avesta finns två jaktvårdskretsar vari alla jaktlag oavsett förbundstillhörighet sammarbetar vad gäller rapportering […]

Läs mer

Gör vi fel också

Detta har inget med att man beslutar om älgförvaltning i stora områden, vilket är ett måste, utan mer vad vi skall kunna besluta om, för att uppnå en demokratiskt fungerande organisation som gynnar jakten, jägarna och SJF. Organisatoriska sönderfallet bygger på det faktum att skogsägarna slog sönder kretsarna genom att få SJF godta sk biologiska […]

Läs mer

Länsstyrelsen gör fel !

Slarv med rapportering kan ge böter – Svensk Jakt. – Vid utebliven rapportering kan länsstyrelsen begränsa tilldelningen till nästa jakt. Dessutom är det ett brott mot jaktlagstiftningen att inte rapportera och påföljden är böter, konstaterar Christer Pettersson vid Naturvårdsverket. Det är jaktförordningens femte paragraf som reglerar att man senast två veckor efter jaktens avslut ska […]

Läs mer

Vad vill förbundet med älgförvaltningen?

– Svensk Jakt Naturvårdsverkets utvärdering av det nya älg­förvaltningssystemet visar att flera delar måste åtgärdas. Trots detta har Sverige världens bästa älgjakt – och Jägare­förbundet ska se till att det förblir så, skriver generalsekreterare Bo Sköld och riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné. Naturvårdsverket har nu avrapport­erat sitt regeringsuppdrag om den nya älgförvaltningen. Bilden är försiktigt positiv, utvecklingen går åt rätt […]

Läs mer

Vad händer med älgjaktssystemet.

Jaktlag behöver ej vara medlemmar i JVK, förlorat sammarbete Jaktlag behöver inte vara medlem i ÄSO, i vissa lägen större tilldelning än i ÄSO JVK behöver ej ingå i ÄSO styrelse, ytterligare försvagat samarbete. Markägare behöver inte vara medlemmar i JLF, gammal försvagning av markägare inflytande består. Markägare är om jaktlaget ej är medlem i […]

Läs mer

Vad är det för fel ?

När viltforskare, som bestämmer våra populationsstorlekar, inte förstår att vanligt folk för länge sedan förstått att de använder det mest kamouflerade sättet, att styra statistik i önskad riktning. Detta sker genom att förändra metoderna utan att förändra de siffror, med tidigare använda metoder, som finns. Sådana förändringar har med framgång används inom många områden, vi […]

Läs mer