Arkiv | november, 2015

Vargrapportering

Hej. Det börjar dyka upp varg obs runt våra gränser och nu ökar behovet av att vår rovdjursorganisation fungerar väl. Eftersom vissa av oss finns med på flera maillistor kan det hända att du får flera likalydande mail. Rovdjursrapportering i Avesta. I Avesta finns två jaktvårdskretsar vari alla jaktlag oavsett förbundstillhörighet sammarbetar vad gäller rapportering […]

Läs mer