Arkiv | april, 2016

Vi måste också anpassa….

Jakten står inför större utmaningar än någonsin tidigare? Låt mig för tydlighetens skull berätta några samhällstrender som kommer att påverka oss jägare. Urbaniseringen gör att allt fler människor kan mindre om natur. Färre bryr sig därför om landsbygdens villkor och romantiserar istället djur och natur. Digitaliseringen förändrar samhället och kommunikationsmönstren omdanas. Överstatligheten med EU skapar […]

Läs mer

En nystart för svensk viltförvaltning

”Naturen och samhället är i ständig förändring. Landskapet, klimatet och viltstammarna varierar över tiden, liksom samhällets prioriteringar och vårt sätt att bruka den mark där vi lever. Sverige har i dag historiskt stora viltstammar. De är en resurs som brukas till nytta och glädje för många människor men orsakar också skador på landsbygdens näringar. Framtidens […]

Läs mer

JFD Länsstämma 2016

Från länsstämman i Leksand 2016-04-09.

Daniel Ligné och Britt-Marie Nordström representerade SJF med den äran, och presenterade SJF arbete nu och i framtiden och visade på att de frågor via motioner som SJF tidigare beslutat driva, har i stort genomförts, men att det tagit mellan 6 – 10 år, vilket visar på att vi inte själva kan besluta, bara driva frågorna.

En motion som det blev mycket diskussion om rörde frågan om SJF skulle försöka få till stånd en samordning i Älg-, rovdjurs- och klövviltsfrågor(Vildsvin, Rådjur och Hjort) i Viltvårdsområden. Hedemora yrkade på att detta skulle ta bort från motionen då det skull marginalisera kretsarbetet ytterligare, vilket är en risk, men fördelen med samordning troligen skulle ha större fördelar, och att andra åtgärder för att rädda kretsarna måste till. Kanske är just VFO är för stort område, vore inte ÄSO eller som vi gör samverkar över två ÄSO, rätta storleken.

Daniel bekräftade också att den modell med rovdjursrapportering i SKANDOBS vi bedriver i GÄSO och SÄSO skall utvärderas som ett ev. framtida mönster för SJF löpande rovdjursinventering.

Länsföreningen lägger dock fortfarande vikt vid att SJF skall kunna tillsätta kvalitetssäkrare vilket LST inte kan, och låser därvid frågan, i motsats till hur vi löst det i GÄSO SÄSO.

Läs mer