Endast 6

Sex organisationer gör gemensam sak och kritiserar regeringen för de förändringar av Viltförvaltningsdelegationerna som skedde den 23 februari. De sex organisationerna är Svenska
Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund,
Skogsindustrierna, Bergvik och Svenska Fåravelsförbundet.
I en debattartikel skriver man bland annat:

” Tanken bakom Viltförvaltningsdelegationerna är att skapa en lokal förankring i länen för viltförvaltningen och att flytta besluten närmare de som berörs. Ett annat syfte var att ge
förutsättningar för en effektiv och adaptiv viltförvaltning på länsnivå. Genom att ge naturvårds- och miljöorganisationer dubbelt mandat i delegationerna rubbas den ”balans” regeringen
säger sig vilja värna. Dessutom sker detta utan en trovärdig motivering eller ens stöd i de enkätsvar som avgivits av länsstyrelserna. Såsom regeringen nu har beslutat anser vi att
Viltförvaltningsdelegationen inte är representativ för viltförvaltningsintresset i länen. Trovärdigheten för delegationerna bygger på en rimlig representativitet av de intressen som påverkas av besluten. Den riktning och på det sätt som regeringen nu beslutar skulle aldrig accepteras i andra demokratiska eller
representativa sammanhang.”

Läs hela debattartikeln på
https://jagareforbundet.se/aktuellt

Vad säger Riks Jägarna ?

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.