Arkiv | maj, 2020

Dalarnas Länsförbund Stämma

JFD stämma hölls 2020 digitalt som förmöte den 27/5 där alla beslutspunkter gicks igenom och data tekniken kontrollerades, och befanns fungera väl. Stämman hölls lördag den 30/5 och där de flesta kretsar var närvarande. Den enda motion som skapade diskussion på förmötet var Motion 1, en motion som styrelsen går de Björn jagande ”företagens” ärenden, […]

Läs mer

Skyddsjakt på vildsvin

Nu är det högsäsong för skyddsjakt efter vildsvin

Skyddsjakt efter vildsvin är en vanlig åtgärd för att minska vildsvinsskadorna och skydda grödorna. Skyddsjakt sker med stöd av bestämmelser om skyddsjakt, i bilaga 4 till jaktförordningen – som gäller året runt. I den bestämmelsen finns ingen skrivning om att sugga med smågrisar är fredad, men vid all jakt gäller att jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (se 27 § jaktlagen (1987:259)). Den gäller oavsett syftet med jakten och oavsett om jakten sker under allmän jakt eller med stöd av bilaga 4. Om kultingar är så små att de inte kan klara sig utan suggan, så bör suggan inte fällas.

Missöden sker, även vid jakt. Vi vill bara påminna om att se till att läsa lagstiftningen gällande den jakt du bedriver innan du ger dig ut. Ta dig tid att bedöma situationen och sätt jaktetik högt när du jagar.

LST U-län

Läs mer