Arkiv | Stämma

Stämma 2022.

Stämman 2022 hålls Torsdag den 24 feb kl 1830 i Korskrogen om corona reglerna tillåter, annars med hjälp av den länk som om du angivit rätt e-postadress får från SJF.

Läs mer

Dalarnas Länsförbund Stämma

JFD stämma hölls 2020 digitalt som förmöte den 27/5 där alla beslutspunkter gicks igenom och data tekniken kontrollerades, och befanns fungera väl. Stämman hölls lördag den 30/5 och där de flesta kretsar var närvarande. Den enda motion som skapade diskussion på förmötet var Motion 1, en motion som styrelsen går de Björn jagande ”företagens” ärenden, […]

Läs mer