Arkiv | april, 2013

Ny utbildning för eftersök

Svenska Jägareförbundet arbetar nu fram en ny eftersöksutbildning för klövvilt och rovdjur. Lansering sker under 2014.

2013-04-30

Svenska Jägareförbundet har påbörjat ett arbete för att ta fram en ny eftersöksutbildning. Utbildningens innehåll bygger till stora delar på kunskapen som redan finns i Svenska Jägareförbundets nuvarande eftersöksutbildning och hos våra instruktörer. Men där teknikutveckling och nyvunnen kunskap på eftersöksområdet medger kommer naturligtvis utbildningen ges nya inslag.

Utbildningen omfattar eftersök på klövvilt och rovdjur. Från rådjur till björn.

Läs mer

Åter en helt onödig debatt

Att överhuvudtaget debattera detta med folkdrev på vildsvin. Det var nog tänkt som ett *jesuitiskt försök att få till en ny splittring av jägarkåren, i en fråga som även den, som varg, drabbar landsbygden, men som nu med svinen tränger in i de detaljplanerade områdena, där vi som jägare har andra etiska krav på att […]

Läs mer

Uttalande mötet Falun den 16 april

Rovdjursförekomst på de berördas villkor

Rovdjurspopulationen i Dalarna, Gävleborg och Västmanland är större än vad de någonsin varit. Länen berörs av fler än 30 vargrevir. Lodjur finns i starka stammar, björnar finns i stora delar av länen och föryngringar av järv har konstaterats i norra Dalarna.

  • Vi liksom flertalet medborgare i Sverige accepterar stora rovdjur men rovdjurspolitiken måste ovillkorligen utformas utifrån de berördas situation. Forskning om samförvaltning pekar också på det faktum att ju mer inflytande berörda aktörer har desto bättre är förutsättningarna för att skapa hållbara förvaltningslösningar. Detta kräver att lokalsamhället skall ha avgörande inflytande avseende rovdjursförvaltningen. Beträffande varg kan vi acceptera högst en till två årliga föryngringar i varje län.
  • Vi kräver med kraft och skärpa att omedelbara krafttag tas mot den höga koncentration av rovdjur som finns i länen.
  • Vi kräver att vargar som kommer in på tomt eller gård får avlivas utan tidigare myndighetsbeslut
  • Vi kräver att lokala, regionala och nationella myndigheter tar hänsyn till det samlade rovdjurstrycket när beslut fattas om miniminivåer, förvaltningsnivåer, licensjakt och skyddsjakt
  • Vi kräver att förvaltningen av rovdjur utformas utifrån landsbygdsbornas villkor där avgörande hänsyn tas till produktiva näringar såsom jakt, fäbodbruk, renskötsel, övrig tamdjursskötsel och upplevd otrygghet
  • Vi kräver att staten till fullo kompenserar jägarna/hundägarna/ markägarna för den skada vargarna förorsakar

Så länge ingen helhetslösning beslutats som på ett mycket påtagligt sätt tillgodoser ovanstående

  • Kan vi inte medverka till att förankra den svenska rovdjurspolitiken
  • Kan vi inte acceptera inplanteringar av varken vuxna vargar eller vargvalpar i Dalarna, Gävleborg och Västmanland
  • Har vi full förståelse för och stöder de eftersöksjägare som inte släpper sin hund vid eftersök av trafikskadat vilt i områden med vargetableringar

320 medlemmar i Jägareförbundet i Dalarna, Gävleborg och Västmanland vid mötet i Falun den 16 april 2013 samt representanter från SJF.
Läs mer

Hot i vargbatten

Hot skall inte debatteras, ta istället reda på vilka som utför dem och ta avstånd. Hot är lika tokigt mot vilken sida de riktas. Var också bestämd mot de som sprider felaktig fakta, eller rykten om de som arbetar med frågan. Tidningar och media har skyldighet att undersöka fakta och ta bort faktafel som skall stämplas som […]

Läs mer

Skåningar flyttar fram älgjaktstarten

Med senarelagd älgjaktstart räknar jägarna i två älgskötselområden i Skåne att brunsten ska vara över och korna betäckta när de första älgarna skjuts. Foto: Jan Henricson Skåningar flyttar fram älgjaktstarten 4 april, 2013 Två älgskötselområden i mellersta Skåne senarelägger höstens älgjaktpremiär med två veckor. Och fler väntas följa efter. Beslutet är ett svar på senare […]

Läs mer

Skarp kritik mot de två godkända fällorna

LRF anser att verkets föreskrifter är oacceptabla för de två fällor som verket nu har godkänt för vildsvinsfångst. – Med de villkoren man har satt är fällorna nästan verkningslösa och det går knappt att använda dem – Naturvårdverket kan vara fel myndighet, Jordbruksverket hade nog fixat detta.

Läs mer