Arkiv | augusti, 2013

Oväntat besked från EU

Andras Demeter från EU-kommissionen gav ett oväntat besked vid den pågående kongressen för International Union of Game Biologists i Bryssel, under en workshop om förvaltningen av stora rovdjur som hölls på onsdagen.

Beskedet var att kommissionen inte längre ser ekologisk bärkraft som det viktiga inom rovdjursförvaltningen, utan kommer framöver koncentrera sig på ”social bärkraft”. Mer fokus kommer att läggas på ”human dimensions” och att ta hänsyn till attityder från olika intressegrupper.
– Detta är något som Jägareförbundet länge drivit, både nationellt och i Europa genom jägarfederationen FACE, säger Jägareförbundets vilt- & naturvårdsstrateg Fredrik Widemo som var med på kongressen. Vårt arbete med frågan börjar nu äntligen bära frukt.
Den förändrade inställningen togs också emot på ett positivt sätt hos ledningen på Jägareförbundet.
– Ett mycket välkommet besked inför fredagens hearing om vargkommitténs slutbetänkande och inte minst inför regeringens fortsatta arbete med rovdjurspropositionen. Vi hoppas nu också att EU-kommissionen koncentrerar sig på social bärkraft i det fortsatta rovdjursarbetet, säger förbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Läs mer

Berglund om samverkan

Vi måste samverka. Det spelar ingen roll om vi sysslar med jordbruk, skogsbruk eller är o- eller intresserade av jakt, vi måste visa förståelse och ha respekt för varandra. Inga ensidiga åtgärder, utan samråd markägare emellan såväl som jägare emellan, även Markägare och Jägare det är därför vi har Viltvårdsområden !  Inga bärplockare kan ändra […]

Läs mer

Öster om skogsskador

Vår familj har ungefär 1500 hektar mark i området, så här får du min bild av läget; 1. Är man skogsägare får man acceptera att älgarna måste äta, så lite skador hör till skogsägandet. 2. Älgskadorna verkar dock öka sakta, så vi får vara vaksamma. 3. Lokalt kan det bli problem om en älgko med […]

Läs mer