Arkiv | mars, 2014

Mall för älgplaner klar

Det gemensamma arbetet med att ta fram en ändamålsenlig mall för älgförvaltningsplaner är nu klart. Den sista frågan som lösts är hur förekomst av rönn, asp, sälg och ek ska hanteras. Älgförvaltningsgruppernas arbete med förvaltningsplanerna kommer att utnyttjas för att samla in kunskap om fodermängd och betestryck. Däremot kan vi inte som för tall och […]

Läs mer

Sägifrån om nya vapenlagen

600 000 vapenägare uppmanas till protest

Sedan förra veckan pågår en namninsamling bland jägare och andra vapenägare som protesterar mot regeringens planer på en skärpt vapenlagstiftning.

2014-03-17

– Det är tänkt att insamlingen ska pågå fram till senast juni/juli då omröstning och beslut ska fattas i riksdagen, berättar namninsamlingens upphovsman Emil Svensson  som driver frågan i internetforumet Flashback och även i jaktforumet Robsoft.
– Alla vapenägare, sportskyttar och jägare, måste agera tillsammans här och visa att det inte är okej att försämra vapenlagstiftningen för lagliga vapenägare.
Emil berättar att målet med namninsamlingen är att samla ihop så många namnunderskrifter som det bara är möjligt för att visa det totala missnöjet med att laglydiga, civila vapenägaresnart riskerar att bli bestraffade för brott som kriminella personer utför med illegala vapen.
Han jobbar hårt för att sprida information om namninsamlingen, även via e-postkontakt med olika Jakt och Skytteförbund i Sverige, Facebook-grupper samt vapenhandlare.
– Det ligger även i deras intresse att motsätta sig den nya vapenlagstiftningen, menar Emil.
– På bara några dagar har vi fått över 2 000 namnunderskrifter men av de 610 000 legala vapenägare som berörs så är det är märkligt att inte fler vurmar för sina intressen.
När namninsamlingen är slutförd, det vill säga stängd och slutgiltig, skickas den automatiskt till Beatrice Ask, Justitiedepartementet via e-post.

Länk till namninsamlingen!

Läs mer

Viltolyckor övriga djur

Nu börjar det ligga överkörda Rävar, harar  och grävlingar efter vägarna. De andra djuren forslar ofta Eftersöksjägare, Polisens kontaktpersoner vid NVR eller jakträttshavare   bort, men övriga djur blir kvar och i vissa fall orsakar att ytterligare djur körs över, detta oavsett att många jägare också rensar vägen där det går utan att riskera sitt liv. Hur […]

Läs mer

hade jag inte en aning om..

På flera håll i världen finns tecken på att älgstammen inte mår bra. – Älgstammen i Minnesota minskar oförklarligt, det går dåligt för älgarna i västra Finland och från Norge kommer rapporter om att antalet dubbelkalvar sjunker oroväckande. Det finns hos oss människor en inneboende förnekelse att det är normalt, men är det så egentligen? Vi […]

Läs mer

Jaktlustfilmerna

Nu kan du se samtliga program ut serien Jaktlust gratis på nätet.

Det är Mikael Jägare och Thomas Ekberg som gör en ny satsning på nätet på www.jaktlust.com. Nu satsar de på att visa gratis jaktfilm, viltrecept och tillvaratagande.

– Vi tror också att vi kan öka och odla intresset för jakt bland människor som kanske bara ”snuddat” vid vår livsstil. Detta genom att erbjuda gratis visning av jaktfilmer, visa tillvaratagande av vilt och dela med oss av goda viltrecept, säger Thomas Ekberg i ett pressmeddelande

Läs mer