Arkiv | maj, 2014

Jaktens betydelse på ett enklare sätt.

Alla borde begripa att en arts population normalt, om goda förutsättningar finns, växer tills någon dödlighet, begränsar den. Är arten också ett skadedjur ökar skador från dessa, alltid i proportion till antalet djur i populationen. Beroende på livsåldern sker denna ökning logaritmiskt, för vissa arter, till en populationsstorlek som är olämplig eller omöjlig av många […]

Läs mer

viltundersökare

Debatt : ”Är det inte dags att börja marknadsföra sin egen verksamhet?” I flera år har Jägareförbundet utbildat viltundersökare, jägare som ska kunna göra en grundläggande undersökning av fällt vilt. Men hur många vet vad en viltundersökare är och gör? Varför marknadsför inte förbundet sin verksamhet? Svenska Jägareförbundet har sedan några år tillbaka arbetat med […]

Läs mer