Jaktens betydelse på ett enklare sätt.

Alla borde begripa att en arts population normalt, om goda förutsättningar finns, växer tills någon dödlighet, begränsar den. Är arten också ett skadedjur ökar skador från dessa, alltid i proportion till antalet djur i populationen.

Beroende på livsåldern sker denna ökning logaritmiskt, för vissa arter, till en populationsstorlek som är olämplig eller omöjlig av många skäl, att härbergera i området.

Dödlighet indelas i av: ålder, predation, sjukdomar, trafik och jakt, och måste styras, förvaltas av det totala samhällerliga ansvaret, oavsett särintresse, detta genom att klokt bedöma hur det sammantaget skall ske.

Om vi börjar med dödlighet av ålder är det en metod som i djurlivets slutskede kan bli mycket smärtsamt och därför tillhör detta inte de sanna naturvännernas metod.

Predation sker i nivå med det antal predatorer (rovdjur varg, björn)som tillåts leva i området och sker nästan uteslutande på yngre djur(kalv, kid och yngre djur) som ett genomsnitt av arten föryngring, och ökar därmed populationens medelålder. Artens inre predation är betingad av arternas fortplantning och ligger mest på hornbärande arter men även på andra, dödligheten är också där antalsberoende, och i viss mån könsantalsberoende.

Sjukdomar slår hårdare i täta, obalanserade äldre populationer och är ofta en långsamverkande smärtsam, ej lämplig, begränsningsmetod.

Trafik skördar liv och skador på både djur, människor samt skador på material, stort antal eftersök på skadade djur lyckas, men några få tyvärr inte, populationsstorleken mm. avgör bla. antalet.

Jakten är den metod som normalt folk förstått som det humanaste sättet att begränsa artens population på ett etiskt riktigt sätt, även där förekommer ett fåtal skador på djur som är lättare att avsluta än i trafik pga. att jägare och ansvariga omedelbart finns på plats.

Av att kombinera jakt och nytta(Köttvärde) skadenivå håller landet fortsatt ett antal välutbildade jägare med för eftersök och jakt lämpliga hundar väl organiserade i lokala föreningar. Som aldrig influgna välbetalande jaktturister eller stadsanställda jägare kan ersätta.

Fors den 8 maj 2014

 

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.