Arkiv | Älg

hade jag inte en aning om..

På flera håll i världen finns tecken på att älgstammen inte mår bra. – Älgstammen i Minnesota minskar oförklarligt, det går dåligt för älgarna i västra Finland och från Norge kommer rapporter om att antalet dubbelkalvar sjunker oroväckande. Det finns hos oss människor en inneboende förnekelse att det är normalt, men är det så egentligen? Vi […]

Läs mer

Vårt eget, framsynta skogsbolag?

  Det svenska folket har som bekant ett eget skogsbolag: Sveaskog. Fram till för några år sedan utmärkte de sig positivt när det gällde synen på viltförvaltning och hur man kan kombinera olika sätt att bruka landskapet hållbart och samtidigt minska skogsskadorna. No more… 2013-10-31 BLOGG – Fredrik Widemo Mer eller mindre över en natt […]

Läs mer

Hur ska kretsarna arbeta…

Vid genomgång med JFD framkom att kopplingen mellan Älgförvaltning och kretsarna skall ske genom samråd mellan FVG:s jägarerepresentanter och kretsen, då kretsarna hanterar Trafik, Rovdjur och övriga klövdjur som Vildsvin, Hjort och Rådjur. Klokt !   Krets -> FVG          [ i kretsen är jaktlagens medlemmar också medlemmar] Kretsen har samråd med […]

Läs mer

Trodde jag sett allt….

Alla som jagar älg har upplevt det, och det är ett gissel på små marker << Älgen ur såten >> och hunden därmed ! Så dök han upp för några år sedan på Stigvägen VVO, där grå- och älghundar avlöst varandra på de då 1000 ha, NITRO var namnet, äg. Johan Silvemark och Hannah Andersson, […]

Läs mer

Viltdata

När skall ett något så när kvalitetssäkrat system rimligen fungera? Jo under älgjakten ! Normalt i verksamhetsstyrda organisationer vid totalt misslyckande, flyttar man bort den ansvarige, men inte, här man kan till och med få ett bättre lönat yrke.

Läs mer

KALV ÅLDRAS DE….

I G-D ÄFO skall man nu, andra året på skötselplanen, skjuta kalvar så förra årets tapp pga låg kalvfödsel kompenseras. Ni läser rätt! Det mest urbota dumt jag hört sedan jag börjat jaga älg, tror dom att kalvar är kalvar hela livet, har det ej förespeglats dem som bestämmer att de som ej sköts då […]

Läs mer

Öster om skogsskador

Vår familj har ungefär 1500 hektar mark i området, så här får du min bild av läget; 1. Är man skogsägare får man acceptera att älgarna måste äta, så lite skador hör till skogsägandet. 2. Älgskadorna verkar dock öka sakta, så vi får vara vaksamma. 3. Lokalt kan det bli problem om en älgko med […]

Läs mer

Det grymtas från licensområdena

Detta för att de nu får en tilldelning på 50/50 vuxna och kalvar och att de får en max tilldelning per 1000 ha ej större än vad närmsta ÄSO får. Att licensområden sedan, pga. att de ej vill vara med och samarbeta i större områden, i praktiken får mindre tilldelning än ÄSO, detta för att […]

Läs mer