Arkiv | Älg

Kalvjakt

Tror att älgjakten skulle må väl av följande tänk. Älgar och hästar fyller år på nyår. Alltså är avkommorna kalvar och föl till nyår, därefter fjolingar eller ettåringar. Alltså skall alla efter nyår fällda älgar räknas som vuxna till respektive kön. Älgen

Läs mer

Gör vi fel också

Detta har inget med att man beslutar om älgförvaltning i stora områden, vilket är ett måste, utan mer vad vi skall kunna besluta om, för att uppnå en demokratiskt fungerande organisation som gynnar jakten, jägarna och SJF. Organisatoriska sönderfallet bygger på det faktum att skogsägarna slog sönder kretsarna genom att få SJF godta sk biologiska […]

Läs mer

Länsstyrelsen gör fel !

Slarv med rapportering kan ge böter – Svensk Jakt. – Vid utebliven rapportering kan länsstyrelsen begränsa tilldelningen till nästa jakt. Dessutom är det ett brott mot jaktlagstiftningen att inte rapportera och påföljden är böter, konstaterar Christer Pettersson vid Naturvårdsverket. Det är jaktförordningens femte paragraf som reglerar att man senast två veckor efter jaktens avslut ska […]

Läs mer

Vad vill förbundet med älgförvaltningen?

– Svensk Jakt Naturvårdsverkets utvärdering av det nya älg­förvaltningssystemet visar att flera delar måste åtgärdas. Trots detta har Sverige världens bästa älgjakt – och Jägare­förbundet ska se till att det förblir så, skriver generalsekreterare Bo Sköld och riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné. Naturvårdsverket har nu avrapport­erat sitt regeringsuppdrag om den nya älgförvaltningen. Bilden är försiktigt positiv, utvecklingen går åt rätt […]

Läs mer

Vad händer med älgjaktssystemet.

Jaktlag behöver ej vara medlemmar i JVK, förlorat sammarbete Jaktlag behöver inte vara medlem i ÄSO, i vissa lägen större tilldelning än i ÄSO JVK behöver ej ingå i ÄSO styrelse, ytterligare försvagat samarbete. Markägare behöver inte vara medlemmar i JLF, gammal försvagning av markägare inflytande består. Markägare är om jaktlaget ej är medlem i […]

Läs mer

Vad är det för fel ?

När viltforskare, som bestämmer våra populationsstorlekar, inte förstår att vanligt folk för länge sedan förstått att de använder det mest kamouflerade sättet, att styra statistik i önskad riktning. Detta sker genom att förändra metoderna utan att förändra de siffror, med tidigare använda metoder, som finns. Sådana förändringar har med framgång används inom många områden, vi […]

Läs mer

Älgsystemet

Det nya älgjakt systemet var naturligtvis även det, ett försök, skapat för att tillgodose skogsbolagen och i någon mån även jägarnas krav på en förvaltning över större områden och skötsel över områden med sammanhållen population och med bättre kommunikation mellan jaktlagen. Hellström visar på några problem, men det finns flera, beroende på vart man jagar. […]

Läs mer

Jaktanda

Hur kan du Berglund yrka på att älgarna skall köras bort för slakt, så att den socialt intressanta delen av jakten, själva slakten med slakttugg och köttmalning, försvinner ? Självklart tråkigt men en naturlig utveckling, jaktlagen är numera integrerade, består numera av jägare från annan ort och traditionella allmogejägare, de senare finns på orten sköter […]

Läs mer

Brunstjakt

Skall hela Sverige förstå vad Väster Åsgarn förstått i åratal ?? Senarelägg älgjakten med en vecka för att inte bedriva jakt under älgens brunsttid. Uppmaningen kommer från Jägareförbundet Jönköping som skickar förslaget vidare till Svenska Jägareförbundet i en skrivelse som antogs under länsstämman i Tranås. Ärendet hade initierats av Stellan Eriksson till Vaggeryds jaktvårdskrets som […]

Läs mer

Mall för älgplaner klar

Det gemensamma arbetet med att ta fram en ändamålsenlig mall för älgförvaltningsplaner är nu klart. Den sista frågan som lösts är hur förekomst av rönn, asp, sälg och ek ska hanteras. Älgförvaltningsgruppernas arbete med förvaltningsplanerna kommer att utnyttjas för att samla in kunskap om fodermängd och betestryck. Däremot kan vi inte som för tall och […]

Läs mer