Arkiv | december, 2013

Kritiken

Ekot sände i dagarna ett inslag som handlade om att vissa önskar införa en typ av körkort på björnjakt för jägarna. Anledningen skulle enligt Ekot vara att ”det skulle göra fler jägare kompetenta att jaga djuret.” Svenska Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné tycker att grundtanken är god men tror att administrationen skulle bli allt för omfattande […]

Läs mer

Logiken

Före debatten om den slutliga lösningen på rovdjursförvaltningen satt vi i Leksand och funderade på vad NV skulle hitta på när rovdjursproppen väl var beslutad. För att den skulle gå igenom var ju ganska klart. De satte in stöten genom referens antalet, genom välja det högsta antalet i spannet! Och därefter påstå att arten (ni läser […]

Läs mer

270 Vargar

Thomas Björklund är ordförande i Jägareförbundet Dalarna:
Thomas Björklund.• Vad betyder referensvärdena för rovdjursförvaltningen i ditt län?
– Det är svårt att veta exakt, eftersom det ännu inte har bestämts något på regional nivå, säger Thomas Björklund.
– Men när Naturvårdsverket nu sätter referensvärdet vad gäller varg, som är den stora biten i detta, på högsta möjliga nivå inom det av riksdagen beslutade intervallet, så kan man såklart befara att det är negativt för den linje vi driver: att få igång en ordentlig förvaltning av vargstammen.
– Vi i Jägareförbundet vidhåller såklart vår policy på högst 150 vargar totalt i landet och maximalt en till två föryngringar per län. Det förslag som länsstyrelsen just lagt fram, där man endast pekar ut två revir som lämpliga för jakt, är inte alls tillräckligt.

• Vad händer nu?
– Regionala förvaltningsplaner måste tas fram, det är viktigt. Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län har sitt nästa möte den 8 januari och då förväntar vi oss att förvaltningsplaner diskuteras. Dessa planer måste vara mer offensiva än det förslag som länsstyrelsen nyss presenterat, säger Thomas Björklund.

Läs mer

Etiken

Etiken kan bli en ödesfråga Varenda jägare skulle nog protestera om vi jagade älg i april, men samtidigt jagar vi bäver riktigt nära inpå föryngringsperioden. Varför är det så? Detta är en etikfråga. Och etik är inte sanning. Det handlar istället om vad jag som person uppfattar som det goda – hur man bör bete […]

Läs mer

SJF får 51 Milj 2014

Regeringen tilldelar Svenska Jägareförbundet drygt 51 miljoner kronor från Viltvårdsfonden och enligt dagens regeringsbeslut är vildsvinsförvaltningen ett av områdena som ska prioriteras nästa år.

2013-12-12

Enligt beslutet ska Svenska Jägareförbundet bland annat arbeta för att stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare. Förbundet ska också ta fram ett verktyg för inventeringsstatistik och prognoser för vildsvinsstammen samt arbeta för att motverka olämplig utfodring av vildsvinen.

 

Läs mer

Genetik.

När argumenten tar slut, börja med genetik. Så har det varit hela tiden och bygger på fullständigt meningslösa antaganden om, från SJF uttalande för många år sedan och enstaka genetiker från något hörn av USA och dess fasta övertygelse att avel hunddjur inte fungerar samma sätt som för varg.  Inse att alla svenska avelsförsök misslyckats, […]

Läs mer