Arkiv | oktober, 2014

Jaktanda

Hur kan du Berglund yrka på att älgarna skall köras bort för slakt, så att den socialt intressanta delen av jakten, själva slakten med slakttugg och köttmalning, försvinner ? Självklart tråkigt men en naturlig utveckling, jaktlagen är numera integrerade, består numera av jägare från annan ort och traditionella allmogejägare, de senare finns på orten sköter […]

Läs mer

Finsbergsparet

Här nedan kan ni studera vad som hänt runt Finsbergsparet  det är exakt lika det vi gjorde runt Klössbergsvargarna.

Klicka på knappen !

Finsbergsparet 2014

Detta material bygger på information från våra duktiga rovdjursinformatörer som förstått vikten av att rapportera alla observationer. Vi hoppas nu att JFD inser vikten av en fungerande fältorganisation och att sitta och diskutera detta på håll, hjälper inte.  Det är vår räddning om vi skall kunna jaga med hund i framtiden. Detta arbetssätt måste nu ut i alla kretsar, som skall ha egen rapportör eller samarbete runt rapportorganisationen. Studera gärna vår Rovdjursobs sida här på hemsidan, där finns all information, vad och hur du gör, när du sett rovdjur eller sett spår av rovdjur.

Det är absolut inget att smyga med, det skall ut i ljuset, för att vi skall få tyngd i vår argumentation åt alla håll.

Läs mer

Varg i Fors

Det är ett uttryck som man hör. Varg finns aldrig, eller mycket sällan, på en ort. Vi skiljer på , vandringsvargar, (vargvalpar eller alfadjur som förlorat partner, par som ej bildat revir) eller revir vargar par och valpar som har ett fast boende. Vandringar kan ske på hundratals mil. Revir är lite beroende på trångboddhet i […]

Läs mer

VARG

Vargar i sydöstra Dalarna.

Flera olika vargar har observerats i området norr om Avesta under sommar och hösten, vargar som enligt Länsstyrelsens beslut, inte har identifierats, antalet observationer är dock väl dokumenterat.

Från den 1 oktober skall dock alla identifieras. En parbildning har nu skett mellan Vikbyn och Brovall där uppehåller sig, detta relativt nyskapade par, skulle detta par , vilket är mycket troligt, bilda ett revir och sedan få valpkullar, kommer statistiskt 90-110 älgar få bli vargmat, samt att stort antal tamdjur kommer får sätta livet till. I och med att området hyser en hel del byar kommer risken för att även människor till slut kommer att drabbas öka.

I första hand gäller att skydda tamdjur, det är i första hand Länsstyrelsens uppgift att råda djurägare och bidra med information.

I andra hand måste älgpopulationen i området och senare i ett ev. revir upprätthålls, detta måste ske genom sänkningar i jakttilldelningen och inriktningen läggs på att spara riktigt produktiva djur.

Betänk också att Avesta kommun har under de senaste åren drabbats av revirbildningar i tre ÄSO som inte tillhör GÄSO, man hörde då inte mycket från det hållet. ( Klössbergsreviret tillhörde Bjurfors ÄSO, Grönsinkareviret berörde By ÄSO och Nornreviret som berörde Norn ÄSO som berörde Grytnäs JVK) Hur gick det med dessa revir ?

Alla dessa revir är upplösta av olika anledningar, Grönsinkareviret kanske inte fanns, Klössbergsreviret hade ett sterilt alfadjur och Nornreviret tappade ett alfa djur.

Åke Berglund

Rovdjursansvarig FJVK

Läs mer