Arkiv | juni, 2015

Gör vi fel också

Detta har inget med att man beslutar om älgförvaltning i stora områden, vilket är ett måste, utan mer vad vi skall kunna besluta om, för att uppnå en demokratiskt fungerande organisation som gynnar jakten, jägarna och SJF. Organisatoriska sönderfallet bygger på det faktum att skogsägarna slog sönder kretsarna genom att få SJF godta sk biologiska […]

Läs mer