Arkiv | januari, 2014

Lurendrejeri?

Nu har man åter genom att förändra riktlinjerna för inventeringar lyckats minska Lodjurspopulationen så ingen jakt behövs. Hur detta har gått till får väl SJF titta på nu. Inget har skett här i Södra Dalarna mer än att populationen ökat, men beräkningar bakom stängda dörrar efter att resultaten lämnat LST har gett detta resultat, utan […]

Läs mer

Vildsvin

  • Hund som förföljer vildsvin får ej användas efter den 31 januari
  • Vildsvin som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.
  • Vuxet vildsvin får jagas till den 15 februari.
  • Årsunge av vildsvin får jagas året om. Ett vildsvin som är upp till 12 månader från födslotidpunkten. Vid ett års ålder är levandevikten cirka 60 kg. En vildsvinsunge har randig päls som vid 3-5 månaders ålder övergår till en jämn rödbrun päls. Årsungar av denna ålder har en levandevikt av 20-35 kg. Pälsen blir allt mer mörkbrun ju äldre årsungen blir. En årsunge som förekommer i grupp med äldre djur är tydligt mindre än de vuxna djuren i gruppen.
Läs mer

Jaktmotstånd

Sverige befinner sig också i ett utsatt läge. Många icke-jägare har åsikter om jaktens värde, och är inte rädda för att, likt ett litet barn, skrika ut dessa åsikter, många gånger baserade på känslor och antaganden istället för på  fakta. Vi står inför en oerhörd utmaning när vi ska försöka berätta för dessa människor om […]

Läs mer

Kalkyler

”Inte går det att leva på inkomst från älgarna”. Nej, det gör det naturligtvis inte. Men det går inte heller att leva på att vänta i 100 år på inkomst från tallplantor. Så varför inte räkna på vad en god älgstam avkastar under samma tid som tallplantorna växer upp? Älgen

Läs mer

Katastrof

En katastrof för människor som lever med vargar

Förvaltningsrättens beslut att stoppa licensjakten på 30 vargar är en katastrof för de människor som lever och verkar i områden med täta vargbestånd och för vargförvaltningen.

2014-01-15

Svenska Jägareförbundet är oerhört besviket över att licensjakten stoppades. Riksdagen har fattat tre beslut om vargförvaltningen, 2001, 2009 och 2013. Trots detta stoppas alla försök att få till en fungerande rovdjursförvaltning.
– Det är både tröstlöst och anmärkningsvärt att det demokratiska systemet inte kan hantera denna fråga, säger Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.
– Luften gick ur mig och jag är faktiskt överraskad över beslutet. Forskaren Camilla Sandström har i en avhandling om acceptans slagit fast att en majoritet av befolkningen vill att vargstammen förvaltas med jakt.
Svenska Jägareförbundet måste nu läsa igenom Förvaltningsrättens beslut och fundera hur organisationen ska arbeta vidare.

För mer information kontakta:

Bo Sköld, generalsekreterare, 0155-24 62 02

Läs mer

Kunskap

Att SJFs system Viltdata var undermåligt det visste vi, att nu också det nya vackra Älgdata också var det, visade sig när  den hos länsstyrelserna registrerade avskjutningen redovisas på hemsidan älgdata. När de länsvisa avskjutningarna för 2012/13 summeras där så blir totalen cirka 200 älgar fler än vad som redovisas av NVV. Att sedan RPS datasystem […]

Läs mer

Vetenskap

Varje snödag rapporteras i Avesta ett rovdjursspår! Det är sedan dessa observationer som vetenskapsmän beräknar rovdjurspopulationer av. Det kan aldrig vara vetenskap med sådana metoder, som under grönvintrar visar på inga djur inga revir, tycker hela Sverige borde sluta underhålla dessa människor och äntligen skapa en myndighet för vilda djur. Vi har väl i Avesta […]

Läs mer