Vad vill förbundet med älgförvaltningen?

– Svensk Jakt

Naturvårdsverkets utvärdering av det nya älg­förvaltningssystemet visar att flera delar måste åtgärdas. Trots detta har Sverige världens bästa älgjakt – och Jägare­förbundet ska se till att det förblir så, skriver generalsekreterare Bo Sköld och riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Naturvårdsverket har nu avrapport­erat sitt regeringsuppdrag om den nya älgförvaltningen. Bilden är försiktigt positiv, utvecklingen går åt rätt håll. Några delar bör åtgärdas.

Förvaltningen ska vara själv­finansierad och kostnadseffektiv, vilket inte uppnåtts. Det behövs ökad utbildning för att samverkan ska fungera och man vill utreda frågan om ett samlat IT-system. Markägarnas utslagsröst i älgförvaltningsgrupperna skapar risk för konflikter och kan försvåra samverkan.
Älgen är ryggraden i Sveriges viltförvaltning och i vårt förbund. Vår organisation beror till stor del på just älgen som ju är en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar. Vad tycker vi då om den nya förvaltningen?

Oacceptabla kostnader
I stort delar vi utredningens slutsatser. Kostnaderna är oacceptabla. Registreringarna vid länsstyrelserna minskade med 80 procent, men kostnaderna ökade med 40 procent. Älgen är enligt flera utredningar en samhällsresurs, men bekostas ändå helt av jägarkåren. Därför är det bra att skogsbruket deklarerat att man tar kostnaden för älgbetes­inventeringen (ÄBIN).
Viltförvaltningen har decentraliserats, vilket är viktigt för att möjliggöra en adaptiv förvaltning. Rovdjursfrågorna har i hög utsträckning flyttats från Stockholm ut till länen, och älgfrågorna från länen till 149 älgförvaltningsgrupper. Mångfalt fler förvaltare kräver ökat stöd, utbildning och ansvarstagande. Här får vi vara självkritiska och bli bättre, men vi har alla förutsättningar att lyckas – om vi vill.
Idag finns flera system för rapportering av avskjutningen. Den portal som länsstyrelserna byggt för jägarnas pengar innehåller inte det som utlovats. Det blir otydligt och förvirrande. Det är dags att sätta ner foten och peka på det enda system som kan hantera all viltförvaltning – vårt eget Viltdata.
Vi måste börja beakta såväl stora rovdjur som konkurrerande klövviltarter i älgförvaltningen, åstadkomma en samförvaltning. Det klarar bara Viltdata.

Markägarna har utslagsröst
Ibland har jägare och markägare olika syn på hur stor älgstammen ska vara och i det nya systemet fick markägarna utslagsröst. Vi hör nu om jägarrepresentanter som inte längre tycker det är lönt att lägga tid och energi på att få till bra planer, markägarna använder bara utslagsrösten i slutändan.
Idag saknas incitament för att genom förhandling och kompromisser nå konsensus om en plan som alla tror på. Detta riskerar att ge en förvaltning på papperet och en annan i skogen.
Sverige har idag världens bästa älgstam och världens bästa älgjakt. Ditt förbund ska se till att det förblir så.

Bo Sköld & Daniel Ligné

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.