Arkiv | Rovdjur

Åteljakt Björn

Så kom då ett beslut, tyvärr visar hela beslutet att Naturvårdsverket åter saknar praktisk kunskap och förståelse för björnjakt. Varför inte fråga sakkunniga innan beslut tas, då hade vi inte behövt göra om och göra rätt. Att reglera så mycket så att det inte går att uppfylla syftet med regeländringen sänder som vanligt när det […]

Läs mer

Lurendrejeri?

Nu har man åter genom att förändra riktlinjerna för inventeringar lyckats minska Lodjurspopulationen så ingen jakt behövs. Hur detta har gått till får väl SJF titta på nu. Inget har skett här i Södra Dalarna mer än att populationen ökat, men beräkningar bakom stängda dörrar efter att resultaten lämnat LST har gett detta resultat, utan […]

Läs mer

Vetenskap

Varje snödag rapporteras i Avesta ett rovdjursspår! Det är sedan dessa observationer som vetenskapsmän beräknar rovdjurspopulationer av. Det kan aldrig vara vetenskap med sådana metoder, som under grönvintrar visar på inga djur inga revir, tycker hela Sverige borde sluta underhålla dessa människor och äntligen skapa en myndighet för vilda djur. Vi har väl i Avesta […]

Läs mer

Kritiken

Ekot sände i dagarna ett inslag som handlade om att vissa önskar införa en typ av körkort på björnjakt för jägarna. Anledningen skulle enligt Ekot vara att ”det skulle göra fler jägare kompetenta att jaga djuret.” Svenska Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné tycker att grundtanken är god men tror att administrationen skulle bli allt för omfattande […]

Läs mer

Ny rovdjursproposition kommer !

Miljö- och Landsbygdsdepartementet har börjat skriva på en ny rovdjursproposition. Vi måste där få gehör för vårt mål om en landspopulation på max 150 vargar, fördelade så det finns max 2 föryngrande revir i varje län. I det arbete måste vi tydligt se att våra landsbygdspolitiker, oavsett partifärg, engagerat går landsbygdsbefolkningens ärende. Så givetvis också […]

Läs mer

Hot i vargbatten

Hot skall inte debatteras, ta istället reda på vilka som utför dem och ta avstånd. Hot är lika tokigt mot vilken sida de riktas. Var också bestämd mot de som sprider felaktig fakta, eller rykten om de som arbetar med frågan. Tidningar och media har skyldighet att undersöka fakta och ta bort faktafel som skall stämplas som […]

Läs mer