Lodjursjakt

Princip för Lojakt.

Lodjursjakt är nog helt beroende av spårsnö.

Principen är att de jaktlag som önskar delta, eller tillåter att jakt sker på jaktlagets mark genom sk samarbetesjakt anmäler deltagande

till styrgruppen för Lo jakt.

Jaktområdet fastställs vid möte med jaktlagen i ett område med rimlig storlek(Ex. Mellan Rv68 och Rv 70 begränsad

i norr mot Hedemora kommun)  Jaktlagen spårar av sitt omr. dygnen före jaktstart och på morgonen vid jaktstart och rapporterar

via Supertext grupp ( SVVO Lo Jakt 2020) till jaktlagets rovdjursjaktledare.

Jaktlagens rovdjursjaktledare är i sin tur ansluten till en Supertextgrupp där endast rovdjursjaktledare är anslutna och leds av en

huvudjaktledare. Huvudjaktledaren meddelar, lämpligt objekt, ger rovdjursjaktledarna en samlingsplats, och rovdjursjaktledarna meddelar

i sin tur sitt jaktlag, normalt är inställelsetiden under 1 timma.

Rovdjursjaktledarna har tidigare meddelat huvudjaktledaren vilka som deltar från sitt jaktlag.

På samlingsplatsen skall jägaren prickas av och underteckna ett formulär med nödvändig information, jägare kan bli förhindrad men inte ansluta

utan att vara anmäld, det som skall intygas är PM, Statligt jaktkort för jaktår, Försäkring samt rätt till rovdjursjakt för 2020.

Huvudjaktledare svarar för vilka hundar som skall delta, och till honom anmäls hundar som kan användas.

 

Detta är principen och ingen styrgrupp har än bildats och inga beslut har tagits än.

Ytterligare information hittar du under Rovdjur/Lodjursjakt 2020