Lodjursjakt

Princip för Lojakt.

Lodjursjakt är nog helt beroende av spårsnö.

Principen är att de jaktlag som önskar delta, eller tillåter att jakt sker på jaktlagets mark genom sk samarbetesjakt anmäler deltagande genom att registrerad jaktledare anmäler till Supertext Lo jakt. (Janne Henriksson)

Jaktområdet fastställs vid möte med jaktlagen i ett område med rimlig storlek(Ex. Mellan Rv68 och Rv 70 begränsad

i norr mot Hedemora kommun)  Jaktlagen spårar av sitt omr. dygnen före jaktstart och på morgonen vid jaktstart och rapporterar

via Supertext jaktlagsgrupp ( Lo Jakt ) till jaktlagets rovdjursjaktledare.

Jaktlagens rovdjursjaktledare är i sin tur ansluten till en Supertextgrupp (Lojakt) där endast rovdjursjaktledare är anslutna och leds av en huvudjaktledare. Huvudjaktledaren meddelar, lämpligt objekt, ger rovdjursjaktledarna en samlingsplats, och rovdjursjaktledarna meddelar i sin tur sitt jaktlag, normalt är inställelsetiden under 1 timma.

Rovdjursjaktledarna har tidigare meddelat huvudjaktledaren vilka som deltar från sitt jaktlag.

Huvudjaktledare svarar för vilka hundar som skall delta, och till honom anmäls hundar som kan användas.

Detta är principen.

Ytterligare information hittar du under Rovdjur/Lodjursjakt 2022