Jaktlag i FJVK

Garpenberg  ÄSOSöder Dalälvens ÄSO By Folkärna Södra VVO Stigvägens VVO

nedan finns lista på alla jaktlag som bedriver jakt inom FJVK krets administrativa område. För oregistrerad mark omfattar jakttiden under oktoberjakten på älg, fyra dagar med start den 8 oktober inom länets älgförvaltningsområden.

Här finns möjligheter för jaktlagen att lägga in egna sidor, som sedan uppdateras av jaktlagen själva eller genom FJVK webmaster. Eller via länkar som knapparna ovan.

Jaktlag för älgjakt bör vara av den storleken att man rationellt kan jaga vuxen älg och kalv på området med hund som ställer älg. ca 700-2000 ha. Samt ingå i ett större område för tilldelning och skötsel, ett ÄSO. Tilldelning av älg i ett ÄSO är generellt större än utanför, med anledning av den sker på sammanslagen areal och decimaler alltid kortas ned till jämt antal älgar.

Jaktlagen förser FJVK med uppgifter om den som har jaktlagets uppgift att ta hand om viltolycksdödade djur, normalt jaktledaren då det är hans uppgift under artens jakttid, även följande funktionärer anmäls till FJVK valberedning, lämplig ledamot i FJVK styrelse, ändrade personer som rapportör Småvilt, kassör, i jaktlagen anmäl namn, postadresser , mobil nr på dessa, samt nya och ändrade e-postadresser, finns sedan skyddade på sidan” Inloggning FJVK”.

Jaktlag som är medlemmar i SJF och Kretsen har därmed försäkrat sina jaktledare, som annars är oförsäkrade för skador pga av sina handlingar vid jakt.

Viltvårdsområde måste ta beslut på stämma varje år, om det står i stadgarna att beslut tas på stämma. Även om jakt på Rovdjur och Vildsvin skall ske.

Jaktlag
Jaktlag
Jaktlag

By Folkärna Södra VVO
*Alsbo-Grubbo-Karlbo VVO
Östanfors VVO

Folkärna Norra JK
*Nickarvets JS
*Kolarbo Lycka JK

*Sonnbo-Brovallen JLF
Lexa JL*

Alsbo-Grubbo-Karlbo VVO*
Sörbäck Gård JL*
Folkärna Östra VVO*

Vansjö JL*
Svensbo JL*
Veddarsbo JL*

Wåhlins JL*
Kjersels JL
Vigert JL*

Visenten JL*
Öhn JL*
Folkärna Västra JL*

Hällebergets JL*
.
Dalberga JLF*

* Jaktlag ej medlemmar i FJVK samarbetar dock vid rapportering av rovdjur, småvilt och markkontakter i NVR.

Dess jaktledare saknar tilläggsförsäkring genom SJF.

Information om lagen om Viltvårdsområden Information Hundförsäkringar